IATA ກຽມຫາລືກັບຜູ້ນຳການບິນຕໍ່ບັນຫາການໂຈມຕີ GPS

29

ສຳນັກຂ່າວ infoquest ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ນິກ ແຄຣິນ ຫົວຫນ້າຝ່າຍປະຕິບັດການຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະມາຄົມຂົນສົ່ງທາງອາກາດລະຫວ່າງປະເທດ (IATA) ເປີດເຜີຍວ່າ ຜູ້ນຳອຸດສາຫະກຳການບິນລະດັບໂລກກຽມເປີດກອງປະຊຸມໃນຕົ້ນປີຫນ້າ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີຕໍ່ລະບົບ GPS ຂອງເຮືອບິນຂອງແຮັກເກີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນອອກນອກເສັ້ນທາງ.

ທັງນີ້ ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນຖີ່ຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໃນໄລຍະບໍ່ພໍເທົ່າໃດເດືອນຜ່ານມາ ໂດຍນຳໃຊ້ສັນຍານປອມ ເພື່ອປ່ຽນແປງການຮັບຮູ້ເວລາ ຫຼື ສະຖານທີ່ ເຊິ່ງເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ເຮືອບິນ, ເຮືອ ແລະ ກອງທັບ.

ການປອມແປງສັນຍານລະບົບນຳທາງຂອງເຮືອບິນ ຈະສະແດງຜົນວ່າ ເຮືອບິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອື່ນ ເຊິ່ງຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຫາກເຮືອບິນຖືກນຳທາງໃຫ້ບິນເຂົ້ານ່ານຟ້າຂອງປະເທດຄູ່ຂັດແຍ່ງ, ທັງນີ້ ການປອມແປງສັນຍານຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນບໍລິເວນຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍທາງທະຫານທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ ແລະ ລະອຽດອ່ອນ. “ເນື່ອງຈາກມີການປອມແປງສັນຍານເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ” ທ່ານ ນິກ ແຄຣິນ ກ່າວ.