ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ປະກາດຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານໃນລາວອີກ 4 ປີ

29

ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ ຜ່ານມາ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໄດ້ປະກາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມໂດຍຜ່ານແຜນງານມີຄວາ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 28 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເປັນໄລຍະເວລາ 4 ປີ (2022-2026). ນີ້ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະທີ 2 ຂອງແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານບີຄວາ BEQUAL).

May be an image of 7 people, people standing and outdoors

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ປອ. ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ໂພລ ແຄລີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດ້ວຍແຂກຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກົມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກວິທະຍາໄລຄູເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານມີຄວາ 3 ແຫ່ງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈາກ 7 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີຄັ້ງນີ້.

May be an image of 2 people and book
ທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ມີອຸດົມການອັນດຽວກັນກໍ່ຄືການຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ໄດ້ຮັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍຜ່ານແຜນງານມີຄວາ ໄລຍະທີ 1, ໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ພ້ອມທັງມີການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆສຳລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ ໃນນາມກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

May be an image of 5 people
ທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ຄຸນນະພາບການສອນ ແມ່ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງສຳລັບການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງເດັກທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ, ຂໍໃຫ້ຄູທຸກທ່ານ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຕະຫຼອດໄລຍະສົກຮຽນ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ເຕັກນິກການສອນເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຫຼັກສູດໃໝ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຄູທຸກທ່ານແມ່ນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈາກຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ຕະຫຼອດໄລຍະສົກຮຽນເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການສອນ.”

May be an image of 1 person and flower

ທ່ານ ໂພລ ແຄລີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໂດຍສະເພາະບັນດາປະຖົມທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຕັ້ງໜ້າຮ່ວມກັບແຜນງານມີຄວາ ພ້ອມຕີລາຄາວ່າ: ໄລຍະທີ 1 ຂອງແຜນງານ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ, ພ້ອມທັງການພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນທີ່ຕິດພັນກັບຫຼັກສູດໃໝ່ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູທົ່ວປະເທດໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່, ໂດຍມີການເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມຜ່ານການເຮັດກິດຈະກຳ, ທົດລອງຕົວຈິງ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຈິງ, ຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືໃນທົ່ວທຸກຂັ້ນຂອງລັດຖະບານ.

May be an image of 1 person, standing and flower

ເຊິ່ງການສຶກສາປ່ຽນຊີວິດຄົນໄດ້, ການສຶກສາປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງກວ່າເກົ່າ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍລາວທຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມີພື້ນຖານແບບໃດ ແລະ ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເປັນເພດໃດກໍຕາມ.

May be an image of 14 people, child, people sitting, people standing and indoor
ແຜນງານຄວາ ໄລຍະທີ 2 ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍໃຫ້ສຳເລັດການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.5 ໃນສົກຮຽນ 2023-2024. ນອກນັ້ນ, ແຜນງານຍັງຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໂຄງການຝຶກເວົ້າພາສາລາວເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ແຜນງານມີຄວາ ໄລຍະທີ 2 ຈະຄ່ອຍໆຫັນປ່ຽນຈຸດສຸມໄປສູ່ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູ. ນອກນັ້ນ, ໄລຍະທີ 2 ຍັງຈະສຸມໃສ່ການຮັບປະກັນໃຫ້ມີວິທີການທີ່ສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໂດຍສະເພາະແມ່ນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນພິການ.