ອິຕາລີ ຈັດເວທີປຶກສາຫາລືສະບຽງອາຫານໂລກ

17

CRI ລາຍງານວ່າ: ເວທີປຶກສາຫາລືດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຣມ ຂອງອິຕາລີ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມ, ສະແຫວງຫາການລົງທຶນໃນປະເທດທີ່ມີພວມອ່ອນແອ ແລະ ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດໃນການຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ ທີ່ນັບມື້ໜັກໜ່ວງຂຶ້ນ.

ເວທີປຶກສາຫາລືຄັ້ງນີ້ ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ ເຊິ່ງມີອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ( FAO ) ເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ຈັດຂຶ້ນຜ່ານລະບົບທາງໄກ ແລະ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ໂດຍຖືຊາວໜຸ່ມເປັນກຳລັງຫຼັກຄືຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍລວມມີ ເວທີປຶກສາຫາລືຊາວໜຸ່ມໂລກ, ເວທີປຶກສາຫາລືວິທະຍາສາດ ແລະ ການປະດິດສ້າງຂອງອົງການຟາວ ສະຫະປະຊາຊາດ ພ້ອມດ້ວຍເວທີປຶກສາຫາລືການລົງທຶນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນຕໍ່ໜ້າ.