ເດືອນສິງຫາ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຄຳຫຼາຍກວ່າໝູ່ ມູນຄ່າ 63 ລ້ານໂດລາ, ສ່ວນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ບັນລຸ 1.020 ລ້ານໂດລາ

109

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2022 ບັນລຸໄດ້ ປະມານ 1.020 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ 427 ລ້ານໂດລາ, ການນໍາເຂົ້າ 593 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າ 166 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ເນື່ອງ 4 ເດືອນນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ.

ຮູບປະກອບຂ່າວ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ລາຍງານວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ 2022 ຂອງ ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດ້ ປະມານ 1.020 ລ້ານໂດລາ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ 427 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກ ປະກອບມີ: ຄຳປະສົມ, ຄຳແທ່ງ ມູນຄ່າ 63 ລ້ານໂດລາ, ເຈ້ຍ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ 49 ລ້ານໂດລາ, ແຮ່ທອງ 32 ລ້ານໂດລາ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ 30 ລ້ານໂດລາ, ຢາງພາລາ 25 ລ້ານໂດລາ, ຝຸ່ນ (ປຸ່ຍ) 23 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ 21 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງດື່ມ 21 ນໍ້າຕານ 15 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເກີບ ມູນຄ່າ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຮູບປະກອບຂ່າວ

ດ້ານມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ 593 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼັກ ປະກອບມີ: ນໍ້າມັນກາຊວນ 89 ລ້ານໂດລາ, ອຸປະກອນກົນຈັກ 65 ລ້ານໂດລາ, ພາຫະນະທາງບົກ 44 ລ້ານໂດລາ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ 33 ລ້ານໂດລາ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງ 27 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງດື່ມ 22 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍພລາສະຕິກ 17 ລ້ານໂດລາ, ແກ້ວປະເສີດ ຫຼື ເຄິ່ງປະເສີດ 17 ລ້ານໂດລາ, ສັດທີ່ມີຊີວິດ 16 ລ້ານໂດລາ, ເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ, ເຫຼັກກ້າ 14 ລ້ານໂດລາ.

ທັງນີ້, ບັນດາປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫຼັກອັນດັບໜຶ່ງໄດ້ແກ່: ສປ ຈີນ ມູນຄ່າ 173 ລ້ານໂດລາ, ສສ ຫວຽດນາມ 81 ລ້ານໂດລາ, ໄທ 46 ລ້ານໂດລາ, ອົດສະຕຣາລີ 28 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຮົງກົງ 16 ລ້ານໂດລາ. ສ່ວນປະເທດ ທີ່ນໍາເຂົ້າຫຼັກອັນດັບໜຶ່ງໄດ້ແກ່: ໄທ ມູນຄ່າ 290 ລ້ານໂດລາ, ສປ ຈີນ 145 ລ້ານໂດລາ, ສສ ຫວຽດນາມ 37 ລ້ານໂດລາ, ສ.ອາເມລິກາ 25 ລ້ານໂດລາ ແລະ ສະວິດເຊີແລນ 17 ລ້ານໂດລາ.

ຮູບປະກອບຂ່າວ

ແຕ່ຢ່າງແນວໃດກໍຕາມ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນສິງຫາ 2022 ແມ່ນຍັງບໍ່ກວມເອົາມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແລະ ຢ້ອນກັບໄປເບິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໄລຍະຕົ້ນປີ ສປປ ລາວ ເກີນດູນການຄ້າ 3 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ, ແຕ່ 4 ເດືອນຖັດມາ ແມ່ນຂາດດູນການຄ້າແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍເດືອນເມສາ ຂາດດຸນ 104 ລ້ານໂດລາ, ພຶດສະພາ 48 ລ້ານໂດລາ, ມິຖຸນາ 133 ລ້ານໂດລາ, ກໍລະກົດ 114 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເດືອນສິງຫາ ຂາດດູນການຄ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 166 ລ້ານໂດລາ.