ໂສມໜ້າໜຸ່ມ 12 ຄົນ ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບ ປະກວດ Mister Global laos 2022 ຫຼໍ່ໆທັງນັ້ນ

70

ໂສມໜ້າ 12 ຄົນສຸດທ້າຍ MISTER GLOBAL LAOS 2022 ມາແລ້ວ ມີ
ອານຸວັດ ສູງ 180 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 18 ປີ;
ໂຊໂລ້ 182 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 25 ປີ;
ໂປເຕ້ 178 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 22 ປີ;


ສີສຸວົງ 176 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 25 ປີ
ແມັກ 175 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 26 ປີ
ວິຊຽນ 183 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 23 ປີ


ອານຸສອນ 178 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 20 ປີ
ສຸກປະເສີດ 187 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 18 ປີ
ບຸນຫຼາຍ 183 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 24 ປີ


ສຸລິຍົງ 175 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 27 ປີ
ແຈັກກີ້ ສູງ 187 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 22 ປີ
ແສງປະເສີດ 180 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸ 35 ປີ


ຮັກໃຜເຊຍໃຜກັນແດ່? ກົດ ກົດ comment ແລະ ກົດ SHARE ກັນໄປເລີຍ. TOP12 FINALIST – MISTER GLOBAL LAOS 2022
ຕິດຕາມທີ່ Mister Global Laos