R.I.P ໝໍລຳ ອິນແຕງ ແກ້ວບົວລາ ຫຼັງພົບຮ່າງແລ້ວ

525

ຫຼັງມີຂ່າວວ່າ ໝໍລຳ ອິນແຕງ ແກ້ວບົວລາ ໝໍລຳຊື່ດັງ ພາກໃຕ້ ໄດ້ໂດດຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງຫວັງຈົບຊີວິດ ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2022 ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ກໍໄດ້ໂພສວ່າ

.


ເຊິ່ງແຟນຄັບ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ກໍຫວັງໃຫ້ມີປະຕິຫານ ໝໍລຳມາລຳໃຫ້ປະຊາຊົນຟັງຄືເກົ່າ ແລະ ກໍໄດ້ຄົ້ນຫາ ພ້ອມທັງພິທີທາງສາດສະໜາ ທີ່ພໍ່ແມ່ມາຂໍຂະມາ ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2022 ພໍ່ແມ່ ອິນແຕ່ງ ຈູດທູບຂໍຂະມາ ເຈົ້າຖິ່ນເຈົ້າຖາມ ເຈົ້າແມ່ທໍລະນີ ແລະ ພະຍານາກ


ຫຼ້າສຸດແມ່ນພົບສົບແລ້ວ ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2022 ເຊິ່ງຫ່າງຈາກບ້ານເວີນເມືອງມຸນລະປາໂມກ
ແຊຕໍ່ໃຫ້ຮອດຍາດຕິພີ່ນອ້ງເພິ່ນແລະພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງແດ່


ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນໍາເດີ້ R.I.P ຂໍໃຫ້ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້