R.I.P ສິນລະປິນລຸ້ນໃຫຍ່ ໝໍລໍາຊຽງ ເຈົ້າຂອງເພງລໍາ ປາຄໍ່ໃຫຍ່ ຈາກໄປດ້ວຍໄວ 68 ປີ

70

ເປັນຂ່າວເສົ້າອີກແລ້ວ ກັບການຈາກໄປຂອງ ສິນລະປິນລຸ້ນໃຫຍ່ ໝໍລໍາຊຽງ ເຈົ້າຂອງເພງລໍາ ປາຄໍ່ໃຫຍ່ ຈາກໄປແລ້ວ

.

ວັນທີ 19 ເດືອນ ກັນຍາ 2022 ເວລາ 15:20 ນາທີ ລວມອາຍຸໄດ້ 68 ປີ

.

.


ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນໍາຄອບຄົວຫຼາຍໆເດີ້ ຜົນງານຫຼາຍຜົນງານຍັງຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ