ລົດແຊ່ນໍ້າດົນມີວິທີທໍາຄວາມສະອາດແນວໃດ?

12

ຄໍລໍາລົດມື້ນີ້ຈະນໍາສະເໜີວິທີທໍາຄວາມສະອາດລົດ ແລະ ແປງລົດ ເພື່ອຜູ້ອ່ານຈະນໍາໄປປະຕິບັດ ກໍລະນີລົດແຊ່ນໍ້າດົນ ເຊິ່ງອາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນລະດັບໜຶ່ງ ຖ້າປະຕິບັດຖືກຕາມຫຼັກການ.
– ຢ່າພະຍາຍາມຮີບຮ້ອນຕິດຈັກລົດເປັນອັນເດັດຂາດ ເພາະນໍ້າທີ່ແຊກຊຶມໃນເຄື່ອງຈັກອາດເຮັດໃຫ້ກົນໄກພາຍໃນເຄື່ອງຈັກເຊັ່ນກ້ານສູບ, ກ້ານວາວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
– ຫ້າມພວງຕໍ່ກະແສໄຟເຊັ່ນ ພວງແບັດເຕີຣີເພື່ອຕິດຈັກ ເຊິ່ງເປີດໂອກາດໃຫ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກໃນລົດໃຫຍ່ລຸ້ນໃໝ່ໆທີ່ມີຕິດຕັ້ງຢູ່ເຊັ່ນ: ກ່ອງຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ, ກ່ອງຄວບຄຸມເກຍເພຈົນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.
– ກ່ອນທີ່ຈະຕໍ່ພວງແບັດເຕີຣີ ເຂົ້າກັບລົດໃຫຍ່ອີກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກນໍ້າແຫ້ງແລ້ວຈໍາເປັນຕ້ອງປົດຟິວໃນກ່ອງຄວບຄຸມຂອງລະບົບຖົງລົມນິລະໄພ ເພື່ອຕັດການເຮັດວຽກຫາກວົງຈອນໄຟຟ້າໃນລະບົບຖົງລົມນິລະໄຟເກີດລົງດິນ ຫຼື ຊັອດ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ປົດຟິວອອກຖົງລົມນິລະໄພຂອງໃໝ່ທີ່ມີອາດຈະແຕກຂຶ້ນເອງ.


– ເມື່ອເຮັດການກວດສອບລົດທີ່ຫາກໍຍົກຂຶ້ນຈາກນໍ້າ ຫາກພົບນໍ້າໃນຈຸດທີ່ສຽບໄຟຕໍ່ກອກຢາ ສະແດງວ່ານໍ້າເຂົ້າໄປເຖິງລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ໜ້າປັດ ຫຼື ຄອນໂຊນ ມາດຕະວັດຈໍມັສຕິຟັງຊັ້ນ ແລະ ສະວິດສັ່ງງານ – ຄວບຄຸມລະບົບຕ່າງໆ, ວົງຈອນລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາອອກມາທໍາ ຄວາມສະອາດ ແລະ ເປົ່າໃຫ້ແຫ້ງໂດຍຊ່າງທີ່ຊໍານານງານ.
– ຖ້າລົດແຊ່ນໍ້າດົນຄວາມໃຫ້ຊ່າງສ້ອມແປງບໍາລຸງລະບົບສົ່ງກໍາລັງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເກຍທໍາມະດາ ແລະ ເກຍໂອໂຕ້ກັບຊຸດທໍຄອນເວເຕີ ຕ້ອງຖອດອອກມາປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນໄຮໂດລິກ ແລະ ແຍກຊິ້ນສ່ວນທັງໝົດອອກມາທໍາຄວາມສະອາດທຸກຊິ້ນສ່ວນ ລວມທັງນໍ້າມັນເຟືອງທ້າຍ ແລະ ຊຸດແຂ້ວເຟືອງທ້າຍ ຊຸດສົ່ງກໍາລັງຂອງລະບົບຂັບເຄື່ອງ 4 ລໍ້.
– ເມື່ອກວດສອບລະບົບສົ່ງກໍາລັງຄວນກວດເຊັກລູກປືນລໍ້ທັງ 4 ລໍ້ ໂດຍນໍາອອກມາທໍາ ຄວາມສະອາດແລ້ວອັດກະແລັດໃໝ່ທັງໝົດ.
– ຢາງຫຸ້ມເພົາທີ່ຂາດອາດມີນໍ້າເຂົ້າໄປແທນທີ່ກະແລັດພາຍໃນຕ້ອງຖອດອອກມາທໍາ ຄວາມສະອາດປ່ຽນຢາງຫຸ່ມເພົາໃໝ່ ແລະ ອັດກະແລັດ.
– ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ເຊັ່ນໝໍ້ນໍ້າຕ້ອງຖ່າຍນໍ້າອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຕື່ມນໍ້າໃໝ່ພ້ອມນໍ້າຢາຫຼຸດອຸນຫະພູມນໍ້າຕາມລະດັບທີ່ກໍານົດ, ພັດລົມໄຟຟ້າອາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເນື່ອງຈາກແຊ່ຢູ່ນໍ້າເປັນເວລາດົນມໍເຕີພັດລົມ, ຂໍ້ຕໍ່ສາຍໄຟຕ່າງໆຖອດອອກແລ້ວທໍາ ຄວາມສະອາດ ໂດຍການເປົ່າແຫ້ງແລ້ວຕາກແດດ.


– ລົດທີ່ຈອດແຊ່ນໍ້າພຽງແຕ່ເຄິ່ງຕີນລໍ້ ກວດເຊັກໂດຍການປ່ຽນຂອງແຫຼວພວກນໍ້າມັນ ເບຣກ, ສາຍໄຟເຊັນເຊີ, ລະບົບຊ່ວຍເບຣກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ABS/BA ໃນລົດລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມີຕິດຕັ້ງ, ຂໍ້ຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸດຄວບຄຸມລອງຖອດອອກແລ້ວທໍາຄວາມສະອາດ ເປົ່າຂໍ້ຕໍ່ໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນການສຽບກັບຄືນ ເພື່ອທົດສອບວ່າຍັງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຫຼື ບໍ່.
– ພວງມາໄລໂດຍສະເພາະແບບພາວເວີ້ ທັງປໍ້າໄຟຟ້າ ແລະ ປໍ້າສາຍພານ ກໍເປັນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງກວດ, ລະບົບຮອງຮັບນໍ້າໜັກ, ໂຊກອັບ, ລູກໝາກປີກນົກ, ຢາງຮອງຮັບຫໍ່ຫຸ້ມ ຄວນປ່ຽນໃໝ່ຖ້າພົບ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່ແນ່ໃຈ.
– ກ່ອງເຊັນເຊີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດເຊັກໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຫຍັງເສຍຫາຍ.
– ກວດສອບລະບົບປັບອາກາດ, ລະບົບຄອມເຟສເຊີແອ, ອຸປະກອນທີ່ສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກແຊ່ນໍ້າຄືຊຸດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບດີຈີຕອນພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານ.
– ຖອດພົມຮອງພື້ນອອກມາທໍາຄວາມສະອາດທັງໝົດ ແລ້ວນໍາລົດຈອດຕາກແດດ ໄຂປະຕູທຸກບານຈົນກວ່າແນ່ໃຈວ່າພາຍໃນແຫ້ງ ແລະ ກິ່ນອັບຫຼຸດລົງ.