ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ສະຫຼຸບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະກອບການຜະລິດນໍ້າດື່ມ

33

ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ(ອຄ)ເມືອງນາຊາຍທອງ ເປີດກອງປະຊຸມ ຄຸ້ມຄອງ ສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂະໜາດນ້ອຍ ຂຶ້ນໂດຍເນັ້ນໃສ່ ຜູ້ປະກອບການຜະລິດນໍ້າດື່ມພາຍໃນເມືອງ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູວອນ ພົງລາດແກ້ວ ຮອງເຈົ້າເມືອງນາຊາຍທອງ, ທ່ານ ບຸນລໍ້າ ວົງສຸດທິ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ຕ່າງໜ້າສະມາຄົມນໍ້າດື່ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ອານຸຄົມ ກຸສົນສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ກ່າວວ່າ: ເມືອງນາຊາຍທອງ ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມສາຍທາງເລກທີ 13 ເໜືອ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 908 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ, ປະກອບມີ 54 ບ້ານ, ແບ່ງເປັນ 6 ກຸ່ມບ້ານເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 86.062 ຄົນ, ຍິງ 43.755 ຄົນ, ທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງເມືອງແມ່ນການຜະລິດກະສິກຳເປັນຕົ້ນຕໍ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກອບອາຊີບຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວກະສິກອນເຮັດການຜະລິດກະສິກຳກວມເອົາ 75%. ນອກນັ້ນ, ແມ່ນການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການກວມເອົາ 25%, ທົ່ວເມືອງນາຊາຍທອງ ມີໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກຳທັງໝົດ 151 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງອອກເປັນ 3 ຂັ້ນດັ່ງນີ້ : ເມືອງຄຸ້ມຄອງ ມີໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມບໍລິສຸດ ທັງໝົດ 36 ໂຮງງານ, ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງ 21 ໂຮງງານ, ຂັ້ນເມືອງອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງ 10 ໂຮງງານ, ສາມາດຜະລິດນໍ້າດື່ມບໍລິສຸດອອກສູ່ຕະຫຼາດ ສະເລ່ຍ 1.697.250 ຕຸກຕໍ່ປີ, ເປັນມູນຄ່າ 8,4 ຕື້ກວ່າກີບ. ມີລົດຂົນສົ່ງນໍ້າດື່ມ 155 ຄັນ. ໃນນັ້ນ, ລົດຂອງໂຮງງານເອງ 72 ຄັນ ແລະ ເປັນລົດຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ມາຊື້ນ້ຳນຳໂຮງງານໄປຂາຍຕໍ່ (ສາຂາ) ຈຳນວນ 83 ຄັນ.

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການເມືອງ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລົງກວດສອບສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ປະເພດນ້ຳດື່ມຢູ່ພາຍໃນເມືອງນາຊາຍທອງ ຈຳນວນ 1 ຄັ້ງ ລວມທັງໝົດ 31 ໂຮງງານ (ຍັງຄ້າງກວດກາ 5 ໂຮງງານ ບໍ່ພົບເຈົ້າຂອງ), ເຫັນວ່າທຸກໂຮງງານແມ່ນໄດ້ມາດຖານການບັນຈຸ 18 ກິໂລຕໍ່ຕຸກ, ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ ຈຳນວນ 30 ໂຮງງານ. ໄດ້ລົງກວດກາເພື່ອຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມຈຳນວນ 3 ຄັ້ງ, ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາເພື່ອຂໍຕໍ່ອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານໄດ້ນຳນວນ 9 ຄັ້ງ, ຮ່ວມກັບສາມາຄົມນ້ຳດື່ມ ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບບັນດາໂຮງງານນ້ຳດື່ມທີ່ລະເມີດລະບຽບ (ລັກຕຸກ,ປອມແປງກາໝາຍ)ໄດ້ສຶກສາອົບຮົມກ່າວເຕືອນ 4 ໂຮງງານ).

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງສໍາລັບສິ່ງທ້າທາຍວ່າ ມີບາງໂຮງງານຍັງມີການລະເມີດບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດລະບຽບ-ກົດໝາຍວາງອອກ ເຊັ່ນວ່າ: ເອກະສານໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້ບໍ່ໄປຕໍ່ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນຜະລິດຕະພັນອາຫານພາຍໃນ (ອຢ), ພົບເຫັນລົດຂົນສົ່ງນ້ຳດື່ມບາງໂຮງງານຍັງຖືເບົາຕໍ່ລະບຽບການຂົນສົ່ງເຊັ່ນ: ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງກຳມະກອນ, ຕໍ່ເຕີມກະບະລົດ, ເຕັກນິກຂອງລົດ(ໄຟເຕືອນຕ່າງໆ) ຂົນສົ່ງ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ການສົ່ງເສີມໂຮງງານນ້ຳດື່ມໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມນ້ຳດື່ມຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງກວດກາບໍ່ທັນໄດ້ດີ. ເຫັນໄດ້ວ່າມີຫຼາຍໂຮງງານຍັງນຳໃຊ້ກະຕຸກທີ່ມີກາໝາຍໂຮງງານອື່ນມາອັດຮ່າຍ,ມີບາງໂຮງງານຍັງມີປະກົດການລັກກະຕຸກກັນ, ມີການເກງລາຄາໂດຍບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຂັ້ນເທິງ.