ມີຄວາມຮູ້ຕ້ອງທົດສອບ ຄັງເງິນນະຄອນຫຼວງເລີ່ມແລ້ວ

72

ອາທິດຜ່ານມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດການສອບເສັງທົດສອບປະເມີນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດພະນັກງານຄັງເງິນປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແລະ 9 ເມືອງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ຄອນມະນີ ພິມມະສັກ ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ຍອດ ແພງສົມບັດ ຫົວໜ້າຄັງເງິນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ມີຄະນະຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ມີຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຄັງເງິນປະຈຳ ນວ 9 ຕົວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດເສັງທົດສອບນີ້ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງງານຂອງຄັງເງິນປະຈຳແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄັງເງິນປະຈຳເມືອງໃນຂອງເຂດທົ່ວປະເທດສະບັບເລກທີ 1134/ກງ, ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 2022, ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຕິດຕາມກວດກາບົດສອບເສັງທົດສອບຄວາມຮູ້ພະນັກງານນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຄັງເງິນເມືອງ,

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ຄອນມະນີ ພິມມະສັກ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ການສອບເສັງ ແລະ ທົດສອບຄວາມຮູ້ພະນັກງານປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຄັງເງິນເມືອງຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຍັງຈະໄດ້ເປັນພື້ນຖານຄົ້ນຄວ້າຈັດວາງຕຳແໜ່ງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະທ່ານເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນພາຍພາກໜ້າ ແລະ ເປັນວຽກໝຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ທົດສອບເຖິງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

ທັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຕອບສະໝອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການບັນຈຸຊັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃນແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໜາະສົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ປັບປຸງແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົ້າສູ່ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ຂາວສະອາດ, ເຂັ້ມງວດເດັດຂາດ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ.