ສປປ ລາວ ມີລະບົບອອກບາໂຄດສິນຄ້າເປັນຂອງຕົນເອງແລ້ວ, ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະຍູ້ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນລາວຂະຫຍາຍຕົວໄດ້

86

ສປປ ລາວ ມີລະບົບອອກບາໂຄດສິນຄ້າເປັນຂອງຕົນແລ້ວ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປອີກລະດັບໜຶ່ງ ແລະ ພ້ອມທັງຈະເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສາມາດກວດທຽບ ເພື່ອລະບຸຕົວຕົນຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້.

ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022 ຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການບໍລິການອອກເລກໝາຍບາໂຄດຢູ່ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງ ອຄ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ລາວບາໂຄດ ເຕັກໂນໂລຢີ ຈໍາກັດ  ຕ່າງໜ້າລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ ຫົວໜ້າກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ທ່ານ Huang Lizhen ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ Lao Barcode ຈໍາກັດ ໂດຍມີ ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຄ, ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະເດດ ຫົວໜ້າສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັັນສັກຂີພິຍານ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະເດດ ຫົວໜ້າສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ຂອງພວກ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີເຕັກນິກ ແລະ ລະບົບ GS1 ຫຼື ລະບົບບາໂຄດທີ່ເປັນອັນສະເພາະຂອງ ສປປ ລາວ ເອງ. ສະນັ້ນ, ເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນລາວເຮົາຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບ GS1 ຂອງປະເທດໄທ ເມື່ອເວລາທີ່ສະແກນບາໂຄດຂອງຜະລິດຕະພັນແລ້ວ ຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງລາວເຮົາ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງບັນຫາຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໃນການນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ສົ່ງອອກ ຫຼື ເຂົ້າຫາຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສູນຢັ້ງຢືນ ມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະ ພາບແຫ່ງຊາດ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງ ອຄ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ລາວບາໂຄດ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄ້ວາ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບກົດລະຫັດສາກົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງລາວເຮົາ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປອີກລະດັບໜຶ່ງ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການກວດທຽບ ເພື່ອລະບຸຕົວຕົນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າການຂົນສົ່ງລະບົບສາງ ແລະ ແຫຼ່ງສື່ຕ່າງໆ ແນ່ໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະເດດ  ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເມື່ອວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ຜົນປະໂຫຍດຄາດວ່າຈະທີ່ໄດ້ຮັບຄື: 1. ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີເລກໝາຍກົດລະຫັດສາກົນບາໂຄດເປັນຂອງຕົນເອງ; 2. ຈະຊວ່ຍໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຂະລາກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານກົດລະຫັດສາກົນບາໂຄດຢູ່ ສປປ ລາວ; 3. ການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ແລະ 4. ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງແຫຼ່ງກໍາເນີດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າລາວເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດສາກົນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ Huang Lizhen ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ລາວບາໂຄດ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່າວວ່າ: ພັດທະນາວຽກງານບາໂຄດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງລາວເຮົາ ໃຫ້ມີການຂະຍາຍຕົວໄປອີກລະດັບໜຶ່ງ, GS1 ແມ່ນອົງການມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລອົງກອນໜຶ່ງ ໂດຍມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດແບນຊິກ, ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ GS1 ເພື່ອບໍລິການໃນທົ່ວໂລກ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຈຳນວນສະມາຊິກ ທັງໝົດ 116 ອົງການ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ 150 ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ໃນ 30 ປາຍຂົງເຂດທຸລະກິດ ແລະ ມີ 2.500.000 ກວ່າວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການ ລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ GS1, ສະເລ່ຍທົ່ວໂລກ ຈະມີການສະແກນບາໂຄດ ປະມານ 100 ກວ່າຕື້ຄັ້ງຕໍ່ມື້.

ມາດຕະຖານ GS1 ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກເປັນຕົ້ນ: ການຊື້ຂາຍ, ການຂົນສົ່ງ, ການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ທາງການແພດ, ທຸລະກິດ e-commerce, ການຄ້າຂາຍອອນລາຍ ແລະ ໃນຂົງເຂດອື່ນໆ ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມປະສິດຕິພາບ ປະສິດຕິຜົນໃນການສະໜອງດ້ານທຸລະກິດ ລະດັບປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ຍັງຂາດເຂີນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ເຕັກນິກ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພັດທະນາລະບົບ GS1 ຫຼື ລະບົບບາໂຄດທີ່ເປັນສະເພາະຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງຍັງຈະໄດ້ນນໍາໃຊ້ລະບົບ GS1 ຂອງບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງເຊັ່ນ: ໄທ ຫຼື ຫວຽດນາມ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອເວລາທີ່ສະແກນບາໂຄດຂອງຜະລິດຕະພັນແລ້ວ ຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງລາວເຮົາ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງບັນຫາຍຸ່ງຍາກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໃນການນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ສົ່ງອອກ ຫຼື ເຂົ້າຫາຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້.

ທ່ານ Huang Lizhen ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເມື່ອພວກເຮົາ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ MOA ສຳເລັດ ບັນຫາວຽກງານຮີບດ່ວນ ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ: 1. ປະກອບເອກະສານເພື່ອສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ GS1 ສາກົນໂດຍດ່ວນ ແລະ ເພື່ອສະເໜີນຳໃຊ້ລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ GS1 ເປັນຂອງ ສປປ ລາວ ເອງ, 2, ສ້າງລະບົບ GS1 ຂອງ laos ໂດຍສະເພາະສະໜອງລະບົບໂປແກມ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ວຽກງານດັ່່ງກ່າວ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, 3. ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ ກົດລະຫັດບາໂຄດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ, 4. ບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງບາໂຄດ ແລະ 5. ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີການລະບຸອັດຕະໂນມັດຂອງບາໂຄດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ.