7 ອາຫານບຳລຸງຜິວແຫ້ງໃຫ້ກັບມາຊຸ່ມຊື່ນ

23

ຜິວແຫ້ງ, ຜິວລອກ, ຜິວຂາດນໍ້າ ແລະ ແຕກເປັນຂຸຍ. ຜິວທີ່ສຳຜັດແລ້ວຮູ້ສຶກຊາມື ແລະ ໃນບາງຄັ້ງອາດຈະມີອາການແສບໆນຳ.
ຜິວທີ່ແຫ້ງຫຼາຍແບບນີ້ ອາດມີສາເຫດມາຈາກການຂາດສານອາຫານຈົນເຮັດໃຫ້ຜິວໝອງຄໍ້າຕະຫຼອດ. ການປ່ອຍໃຫ້ຜິວແຫ້ງເປັນເວລາດົນໆ ອາດນຳໄປສູ່ການຕິດເຊື້ອທີ່ຜິວໜັງໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ ຄວາມໃສ່ໃຈເບິ່ງແຍງຜິວຂອງເຮົາໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີຢູ່ສະເໝີເດີ ດ້ວຍການກິນອາຫານທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວ ແລະ ທາຄຣີມບຳລຸງຜິວນຳ.
ມື້ນີ້ໝໍມີ 7 ອາຫານບຳລຸງຜິວແຫ້ງໃຫ້ກັບມາຊຸ່ມຊື່ນ ເຊິ່ງຈະມີອາຫານຫຍັງແດ່ນັ້ນເຮົາໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ!

1. ໝາກອາໂວກາໂດ
2. ໝາກກ້ວຍ
3. ຫວ້ານຫາງແຂ້
4. ປາ
5. ໝາກແຕງ
6. ໄຂ່
7. ໝາກພິລາ
ສະນັ້ນ, ເມື່ອອ່ານຈົບແລ້ວຢ່າລືມແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກນໍາເດີ.

[ ຈາກ: ໝໍອຸWealthylife
ຮຽບຮຽງ: ເມລີ;
ຮູບ: Google ]