ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

82

ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (LNSW) ແມ່ນການລົງນາມສັນຍາຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ບໍລິສັດບີແວກ (ລາວ) ໃນການພັດທະນາລະບົບເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການເກັບພາສີໃຫ້ລັດທະບານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ພ້ອມທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ,ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມກວດກາ ການນໍ້າເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ດັ່ງນັ້ນ LNSW ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນໜຶ່ງເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.


ປະຈຸບັນ LNSW ໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານໃນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານພາສີ ແລະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ ເປັນທັນສະໄໝ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 18 – 19 ກໍລະກົດ 2022 ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ດ່ານພາສີສາກົນ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1872/ຫກ ລົງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2022 ແລະ ເລກທີ 1885/ຫກ ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2022, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສາຍມະໂນລິນ ສິນບັນດິດ, ຮອງຫົວຫົວໜ້າກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ.


ນອກຈາກນີ້, LNSW ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງການນຳໃຊ້ລະບົບໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ເພີ່ມຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນຜ່ານ BCEL One ໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ. ເຊີ່ງບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ໃຊ້ລະບົບ ສາມາດເລືອກການຊຳລະໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເຊັ່ນ: Smart tax, I-Banking, BCEL One Corporate Banking, ເງິນໂອນ ແລະ ເງິນແຊັກ
ເຫດການສຳຄັນໃນບໍ່ດົນມານີ້ ແມ່ນການເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທີີ່ ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງກະຊວງການເງິນ ໃນການໃຫ້ຫັນມານຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ທົ່ວທຸກຈຸດຂອງດ່ານພາສີສາກົນ ແລະ ສະໜາມບິນໃນ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ, ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການເປີດນຳໃຊ້ທີ່ດ່ານທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ, ບໍ່ເຕັນ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.


ນອກຈາກນີ້ LNSW ກຳລັງວາງແຜນການນຳໃຊ້ລະບົບພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດຢູ່ທີ່ດ່ານວັງເຕົ່າ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ດ່ານພາສີສາກົນອື່ນໆ, ພ້ອມທັງ ກຳລັງດຳເນີນງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການເຊື່ອມໂຍງປະເທດເຂົ້າກັບລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວອາຊຽນ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງກັບ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC)
ຕາມການນຳສະເໜີຂອງ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ), ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວອາຊຽນ (ASW) ແມ່ນຊ່ອງທາງເອເລັກໂຕນິກລະດັບພາກພື້ນ ທີ່ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃຫ້ສາມາດແລກປ່ຽນເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດແບບເອເລັກໂຕຣນິກກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.

ຜູ້ສົ່ງອອກສາມາດແລກປ່ຽນເອກະສານພາສີຜ່ານຊ່ອງທາງ ASW ເພື່ອເປັນການເລັ່ງອະນຸມັດສິນຄ້າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນວຽກງານດ້ານເອກະສານ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກສູງປະສິດທິຜົນດ້ານການຄ້າໃນພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນເພື່ອການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.


ທ່ານ ສະເຕຟານ ຈິວ ປະທານ ບໍລິສັດບີແວກ (ລາວ) / LNSW, ຢືນຢັນວ່າ “ ບໍລິສັດ ບີແວັກລາວ/LNSW ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຕົວແທນຂົນສົ່ງໃນລາວ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານສິນຄ້າທຸກທ່ານ, ສາມາດຕິດຕໍ່ມາຍັງຫ້ອງການພວກເຮົາໄດ້ ເພື່ອຮັບການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ”

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດໄດ້ທີ່: www.laonsw.net