ນອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼັບ 7 ອາຫານນີ້ ຊ່ວຍໄດ້

103

ໃຜທີ່ມີບັນຫານນອນບໍ່ຫຼັບ, ນອນຫຼັບຍາກ, ນອນຫຼັບບໍ່ແຈບ ອາກເກີດຈາກຫຼາກຫຼາຍປັດໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານການກິນ, ຄວາມຄຽດ ແລະ ອື່ນໆ
ມື້ນີ້ເຮົາມີ 7 ເມນູອາຫານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບັນຫາການນອນຫຼັບຍາກຂອງທ່ານໃຫ້ສາມາດນອນຫຼັບງ່າຍ ແລະ ນອນຫຼັບບໍ້ແຈບຕາມນີ້

1 ໝາກກ້ວຍ ໝາກກ້ວຍມີສານທຣິບໂຕເຟນ ຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຫຼັບງ່າຍ

2 ປາເຊວມອນ ທີ່ອຸດົມໄປທຣິບໂຕເຟນ ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍ ຫຼັບສະບາຍເຊັ່ນດຽວກັນ

3 ຖົ່ວແປັບ ຊ່ວຍເລັ່ງການສື່ສານປະສາດຊະນິດເຮໂຣໂທນິນ ຊ່ວຍໃຫ້ຫງຽບສະຫງົບ

4 ເອວມ້ອນ ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍແມັກນິຊ້ຽມ ຊ່ວຍຄາຍກ້າມເນື້ອ

5 ໄຂ່ຕົ້ມ ມີໂປຕິນສູງ ແຕ່ຍ່ອຍງ່າຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ

6 ນໍ້າເຜີ້ງ ມີກົດໜຶ່ວທີ່ຊ່ວຍຄາຍຄຽດ ເຮັດໃຫ້ອາລົມດີ

7 ໂຢເກີດ ມີສ່ວນປະກອບຂອງນົມ ມີທຣິບໂຕເຟນ ຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍເຊັ່ນດຽວກັນ

ໃຜທີ່ນອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼັບ, ນອນຫຼັບຍາກລອງກິນອາຫານເຫຼົ່ານີ້ເລິ່ງອາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດິ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ
ຈາກ: ຊີວະຈິດ