ບໍລິສັດຢືນຢັນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ຍັງມີຄວາມປອດໄພ 100%

146

ກາຍເປັນຂ່າວໂດ່ງດັງໃນຂ້າມວັນຢູ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈພໍສົມຄວນສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນ ເນື່ອງຈາກພະລັງໂຊຊຽວເຂົ້າເຖິງຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະແຊຕໍ່ກັນໄວ ແນວໃດກໍ່ຕາມບໍລິສັດເຈົ້າຂອງເຂື່ອນຊີ້ແຈງ ຕົວເຂື່ອນນ້ຳເທີນ1 ທີ່ເປັນຂ່າວຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມປອດໄພ 100%.

ພາຍຫລັງມີສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ໂຄງການໄຟ ຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ໄປເຜີຍແຜ່ໃນທາງລົບ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນນໍ້າເທີນ 1 ຢູ່ບ້ານໂພນຈະເລີນ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້.
ມາໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2022 ທ່ານ ບຸນຍັັງ ເພັງສຸວັນ ທີ່ປຶກສາໃນການພົວພັນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະຮັບຄວາມຜິດຊອບຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບປາກົດການທີ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ວ່າ: ໂຄງ ການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ໄດ້ຮັບການສຶກສາອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງຈາກບໍລິ ສັດທີ່ປຶກສາສາກົນ ຈາກປະເທດສະວິດ.

ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ຈ້າງຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ເຂົ້າມາຄວບຄຸ້ມການກໍ່ສ້າງອີກ ເພື່ອຮັບປະກັນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສອດຄ່ອງກັບເຕັກນິກການອອກແບບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນຊ່ວງການດຳເນີນໂຄງການ ແລະ ຍາວນານ. ຫລັງຈາກບໍລິສັດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ກັກຂັງນ້ຳໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2021 ຈົນເຖິງກາງເດືອນມິຖຸນາ 2022 ປາກົດເຫັນມີນ້ຳຮົ່ວ-ຊຶມທາງດ້ານຂວາຂອງເຂື່ອນ, ທີ່ປຶກສາໂຄງການໄດ້ວິເຄາະການຮົ່ວຊຶມຂອງນ້ຳ ແລະຢັ້ງຢືນວ່າ ການຮົ່ວຊຶມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕົວເຂື່ອນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ທີ່ປຶກສາໄດ້ໃຫ້ຄວາມລະອຽດທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແກ່ ບໍລິສັດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ນໍ້າຊຶມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈຸດການຮົ່ວຊຶມ ຢ່າງຄັກແນ່ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດ ສາມາດແກ້ໄຂຈຸດນໍ້າຊຶມດັ່ງກ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ຢືນຢັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ສັງຄົມມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ຍັງມີຄວາມ ປອດໄພຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ.