ຈີນຄືປາຍທາງການສົ່ງອອກຫຼາຍສຸດຂອງລາວ, ມິຖຸນາເດືອນດຽວ 154 ລ້ານໂດລາ

56

ຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຈາກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຂອງ ສປປ ລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2022 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 456 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ມີປະມານ 589 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ລາວຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 133 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ.

ສຳລັບໝວດສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດໄດ້ແກ່ ຄຳປະສົມ, ຄຳແທ່ງ ມີມູນຄ່າປະມານ 62 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຈ້ຍ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ ມີມູນຄ່າປະມານ 42 ລ້ານໂດລາ, ແຮ່ທອງ ມີມູນຄ່າປະມານ 32 ລ້ານໂດລາ, ຢາງພາລາ ມີມູນຄ່າປະມານ 21 ລ້ານໂດລາ, ແຮ່ເຫຼັກ ມີມູນຄ່າປະມານ 23 ລ້ານໂດລາ, ໝາກກ້ວຍ 16 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ມີມູນຄ່າປະມານ 23 ລ້ານໂດລາ, ເກີບ 17 ລ້ານໂດລາ, ນໍ້າຕານ18 ລ້ານໂດລາ ແລະ ແກ້ວ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍແກ້ວ ມີມູນຄ່າປະມານ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ..

ຕໍ່ກັບໝວດສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼັກມີ ພາຫະນະທາງບົກ (ນອກຈາກລົດຈັກ,ລົດໄຖ) ມີມູນຄ່າປະມານ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນ້ຳມັນກາຊວນ ມີມູນຄ່າປະມານ 101 ລ້ານໂດລາ, ອຸປະກອນກົນຈັກ (ນອກຈາກເຄື່ອງກົນຈັກພາຫະນະ) ມີມູນຄ່າປະມານ 31 ລ້ານໂດລາ, ເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ, ເຫຼັກກ້າ 29 ລ້ານໂດລາ, ຜະລິດຕະພັນການຢາ (ເພສັດຊະກໍາ) 12 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍພລາສະຕິກ 15 ລ້ານໂດລາ, ສາຍໄຟຟ້າ, ເຄເບີ້ລ ມີມູນຄ່າປະມານ 20 ລ້ານໂດລາ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ແອັດຊັງພິເສດ 25 ລ້ານໂດລາ, ກາກ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸດ ສາຫະກຳຜະລິດອາຫານ 13 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງເຄມີ ມີມູນຄ່າປະມານ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສຳລັບ 5 ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫຼັກ ປະກອບມີ: ຈີນ 154 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 106 ລ້ານໂດລາ, ໄທ 63 ລ້ານໂດລາ, ອົດສຕາລີ 43 ລ້ານໂດລາແລະ ອິນເດຍ 13 ລ້ານໂດລາ ແລະ 5 ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດຄືໄທ 307 ລ້ານໂດລາ, ຈີນ 141 ລ້ານໂດລາ, ຫວຽດນາມ 31 ລ້ານໂດລາ, ສ ອາເມລິກາ 39 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຢີ່ປຸ່ນ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຂອງຂອງ ສປປ ລາວ