ປັບລົງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດເລີ່ມ ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ

66

ປັບລົງລາຄານ້ຳມັນທຸກປະເພດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2022 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0865/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2022.

ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງລາຄານໍ້າມັນ:
– ແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 350 ກີບ/ລິດ.
– ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ 460 ກີບ/ລິດ.
– ກາຊວນ ປັບລົງ 450 ກີບ/ລິດ.