ອິນເດຍ ປະກາດປັບຂຶ້ນພາສີນຳເຂົ້າຄຳເປັນ 12,5%

49

ອິນເດຍ ປະກາດປັບຂຶ້ນພາສີນຳເຂົ້າຄຳຈາກ 7,5% ມາເປັນ 12,5% ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຕ້ອງການ ຊື້ຄຳລົງ ແລະ ຫຼຸດຍອດຂາດດຸນການຄ້າ ຂອງປະເທດ ເນື່ອງຈາກອິນເດຍເປັນປະເທດທີ່ໃຊ້ຄຳຫຼາຍ ເປັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ໂດຍນຳເຂົ້າ ເກືອບທັງໝົດ.

ສຳລັບ ການປັບຂຶ້ນພາສີຄຳ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາຄຳແພງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊື້ຄຳຫຼຸດລົງ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ລາຄາຄຳໃນຕະຫຼາດໂລກ. ຂະນະທີ່ລາຄາຄຳຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ປັບຂຶ້ນ 3% ສ່ວນ ລາຄາ ຄຳໃນຕະຫຼາດໂລກ ປັບລົງ 0,5% ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ.