“All day All nigth” ເພງໃໝ່ຈາກ ຊາມິໂອ-ຖິ່ນລໍາພອນ ປະສົມປະສານຄວາມເປັນລາວ ແລະ ສາກົນແບບມ່ວນລົງໂຕສຸດໆ

311

ໝົດມື້ໝົດຄືນ All day All nigth ແນວເພງໃໝ່ມ່ວນແນະນໍາໃຫ້ຟັງ ປະສານສຽງຈາກ Zamio-p ແລະ thinlamphone

.

ເຂົ້າໄປຊົມໄດ້ທາງ ຢູທູບ ສໍາລັບເພງນີ້ “All day all night” ເພງໃໝ່ຂອງ 2 ຄົນນີ້ Zamio P ແລະ ສາວ Thinlamphone ທີ່ຮ້ອງຮ່ວມກັນໄວ້

.

ເຊິ່ງເປັນການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງດົນຕີິລາວ ແລະ ດົນຕີສາກົນທີ່ມ່ວນໄປອີກແບບ ລວມທັງຊຸດເສື້ອຜ້າທີ່ນຸ່ງເປັນແບບລາວ ແລະ ແບບສາກົນ ທີ່ລົງໂຕກັນສຸດໆໃນເພງນີ້