ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດເລີ່ມເຊົ້າມື້ນີ້ 19 ພຶດສະພາ

215

ນ້ຳມັນທີ່ກຳລັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງສັງຄົມລາວໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນການສະໜອງຂ້ອນຂ້າງບໍ່ເປັນປົກກະຕິຍ້ອນການນຳເຂົ້າບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ຫຼ້າສຸດບັນຫາມາຄູນສອງ ນອກຈາກຈະບໍ່ພຽງພໍແລ້ວ ລາຄາຍັງຂຶ້ນຕື່ມອີກ ໂດຍອີງຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0608/ອຄ ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2022 ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນຈະໄດ້ປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດຂຶ້ນ ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2022 ເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າເປັນຕົ້ນໄປ.

ການປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບຂຶ້ນທຸກຊະນິດຄື: ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 1.580  ກີບຕໍ່ລິດ, ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ 1.270 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ330   ກີບຕໍ່ລິດ.

ຈາກການແຈ້ງປັບຂຶ້ນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 23.770 ກີບຕໍ່ລິດ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 18.570 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ນໍ້າມັນກາຊວນ 18.160 ກີບ/ລິດ
ແຂວງອຸດົມໄຊ ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 24.250ກີບ/ລິດ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 19.050 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 18.640 ກີບ/ລິດ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 24.140 ກີບ/ລິດ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 18.940ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 18.530 ກີບ/ລິດ

ແຂວງຊຽງຂວາງ ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 23.960 ກີບ/ລິດ ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 18.760 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 18.350 ກີບ/ລິດ
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 23.850 ກີບ/ລິດ ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 18.650ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 18.240 ກີບ/ລິດ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 23.800 ກີບ/ລິດ ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 18.600 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 18.190 ກີບ/ລິດ
ແຂວງຈໍາປາສັກ ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 23.830 ກີບ/ລິດ ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 18.630 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 18.220 ກີບ/ລິດ

ສ່ວນການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0309/ກຄພນ, ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ2022 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0557/ອຄ, ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022