9 ວິທີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນຕື່ນເຊົ້າ ລອງປະຕິບັດເບິ່ງເດີ້

132

ເລື່ອງນີ້ໃຜທີ່ມັກຕື່ນສວາຍຕ້ອງໄດ້ຮູ້ໄວ້ ຫາກຢາກກາຍເປັນຄົນທີ່ຕື່ນເຊົ້າ ເພາະການຕື່ນເຊົ້ານັ້ນສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງຊ່ວຍໃຫ້ມີຮູບແບບການນອນທີ່ດີຂຶ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ມີສະມາທິໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ


ແຕ່ຫຼາຍຄົນຫາກບໍ່ທັນຮູ້ວ່າຈະຕື່ນເຊົ້າໄດ້ແນວໃດໃຫ້ເປັນຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ເຮົາມາລອງຝຶກປະຕິບັດຕາມນີ້ເບິ່ງວ່າເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ຕື່ນເຊົ້າໄດ້ຫຼືບໍ່
1 ຢ່າກິນອາຫານຕອນເດິກ


2 ຕັ້ງໂມງປຸກ
3 ກໍານົດກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ
4 ປິດໂທລະສັບກ່ອນນອນ


5 ດື່ມນົມອຸ່ນໆກ່ອນນອນ
6 ນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ
7 ກຽມສິ່ງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໄວ້ຄືນກ່ອນຫນ້າ


8 ຜ່ອນຄາຍແລະນັ່ງສະມາທິ
ໃຜທີ່ຢາກປັບປ່ຽນຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ຕື່ນເຊົ້າກໍສາມາດລອງນໍາເອົາວິທີປະຕິບັດນີ້ໄປລອງໃຊ້ເບິ່ງ


ຈາກ: hellokhunmor.com