ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວຈັບມື ກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ

144

ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈໍາກັດໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຮ່ວມມື ກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ຈໍາກັດ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກຄ້າທັງສອງພາກສ່ວນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເຮັດໃຫ້ຖານບໍລິການໃນປີໜ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.

ພິທີເຊັນສັນຍາມີຂຶ້ນວັນທີ 28 ທັນວາ 2021 ທີ່ ສໍານັກງານ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈໍາກັດ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ກີ ອາໂປວີ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈໍາກັດກັບ ທ່ານ Paksmey NGUON ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວຈໍາກັດ; ມີພະນັກງານທັງສອງພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງໃນການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ເພື່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຂາຍຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ ຂອງ ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຜ່ານເຄົາເຕີ້ທະນາຄານທຸກສາຂາ ໃນທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໂຄງການອື່ນໆກ່ຽວກັບການຂາຍປະກັນໄພ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ທັນສະໄໝໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

ທ່ານ ກີ ອາໂປວີ ໄດ້ກ່າວເຖິງວິໄສທັດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ,ການບໍລິການຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ ລວມທັງຜົນດີຂອງການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ລູກຄ້າມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ.
ທ່ານ Paksmey NGUON ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ມີໜ່ວຍບໍລິການໃນທົ່ວປະເທດ 38 ຫ້ອງການ, ມີຕູ້ ເອທີເອັມໃຫ້ບໍລິການໃນທົ່ວປະເທດ 57 ຕູ້ , ໃນໄວໆນີ້ຈະເພີ່ມຕູ້ໃຫ້ບໍລິການຝາກ – ຖອນໄດ້ເຊິ່ງຈະເປັນການເພີ່ມທາງເລືອກໃຫ້ລູກຄ້າ. ສໍາລັບການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົາບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ດີຂຶ້ນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ.