ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ລົງຊຸກຍູ້ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອບ້ວງອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ

238

ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2021, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ນໍາພາຄະນະຈາກກະຊວງ ອຄ ລົງຊຸກຍູ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈວນກ) ທີ່ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອບ້ວງອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ຜ່ານທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ ລາວ ແລະ ທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ລາວ ຈໍານວນ 3 ຫົວໜ່ວຍ.

ປະກອບມີ ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາກອງແຊງ ຂອງ ທ່ານ ກອງແຊງ ລາດສະມູນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ ມູນຄ່າ 900 ລ້ານກີບ ເພື່ອຊື້ວັດຖຸດິບໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ຕໍ່ເຕີມບ່ອນຜະລິດ; ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ໂຮງຜະລິດກະແລ້ມ ບ້ານບ້ານ ຂອງ ທ່ານ ອານັນ ທອງສະຫວັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດອນໜູນ ເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ ມູນຄ່າ 2,5 ຕື້ກີບ ເພື່ອຊື້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງງານຜະລິດກະແລ້ມ ແລະ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ສຸກສໍາລານຟາມ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ວິລາວັນ ສຸກສໍາລານ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດອນໜູນ ເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ ມູນຄ່າ 500 ລ້ານກີບ ເພື່ອເປັນທຶນໝູນວຽນໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດຝຸ່ນທຳມະຊາດຈາກຂີ້ກະເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດຈາກ 40 ຊາມ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ 400 ຊາມ ເປົ້າໝາຍຈະຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ 4.000 ຊາມ.


ການລົງຊຸກຍູ້ ຈວນກ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ວຽກງານພັດທະນາ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເປັນໜຶ່ງໃນວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຊຶ່ງລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ ຈວນກ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມທີ່ເໝາະສົມ.

["]

ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານຈິ່ງໄດ້ປະກອບທຶນໃຫ້ ທສວ ໃນປີ 2020 ແລະ 2021 ຈໍານວນ 300 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນມີຈໍານວນ 281 ຕື້ກີບ ທີ່ຈັດສັນເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ ຈວນກ ທີ່ນອນໃນ 4 ຂະແໜງບູລິມະສິດຄື ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກະສິກຳ, ຫັດຖະກຳ, ກະສິກຳ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ ຜ່ານ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດ (ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ, ທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ລາວ ແລະ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ ລາວ) ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາໄຊສົມບູນ.

ຮອດເດືອນ ຕຸລາ 2021 ບັນດາສະຖາບັນການເງິນສາມາດສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ ຈວນກ ໄດ້ຈໍານວນ 139 ຫົວໜ່ວຍ 176 ສັນຍາ ມູນຄ່າ 200,45 ຕື້ກີບ ກວມ 71,33% ຂອງທຶນທັງໝົດ.

ຈວນກ ທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນບ້ວງນີ້ຂອງ ທສວ ແມ່ນມາ ຈາກ 14 ແຂວງທົ່ວປະເທດຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງຫົວພັນ.

ຂ່າວ: ສັນຕິF ພາບ: ສອນໄຊ