ປີໃໝ່ປ່ຽນໃໝ່ ການບິນລາວ ປ່ຽນເຄື່ອງແບບຂອງຈຸບິນຍິງໃໝ່ ງາມບໍ່ ?

580

ການບິນລາວ ໄດ້ປ່ຽນແປງເຄື່ອງແບບຂອງຈຸບິນຍິງ


ແລະ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການໃນເຄື່ອງແບບໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20/12/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ


LaoAirlines

.

ເປັນແນວໃດງາມບໍ່ທຸກຄົນ ເຊິ່ງການປ່ຽນນີ້ຊຸດເດີມແມ່ນສີຟ້າເປັນເສື້ອມີແຄບປ້າຍເສື້ອສຸພາບຍິງ ສໍາລັບຊຸດໃໝ່ຄືດັ່ງທີ່ເຫັນເປັນສີຟ້າອ່ອນ ມີໂບຄໍລາຍລາວງາມ

ຊຸດເກົ່າ