ວິທີປ້ອງກັນ “ຜິວແຫ້ງ” ໃນຊ່ວງຍາມໜາວ

335

ອາກາດເຢັນໆ ໃນຊ່ວງຍາມໜາວກໍຈະເຮັດໃຫ້ໃຜຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແລະ ເຢັນສະບາຍ ແຕ່ຍາມໜາວແບບນີ້ເທື່ອໃດກໍມັກຈະພົບບັນຫາ “ຜິວແຫ້ງ” ຕະຫຼອດ ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນເລີຍຈະມາແບ່ງປັນວິທີປ້ອງກັນຜິວແຫ້ງໃນຊ່ວງຍາມໜາວເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ເລັກໆ ນ້ອຍໆ ໃຫ້ທຸກຄົນລອງໄປເຮັດກັນເບິ່ງ ໜາວປານໃດຜິວກໍກັບມາຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ແນ່ນອນ.

ຫຼີກລ່ຽງການອາບນ້ຳອຸ່ນ

ເມື່ອອາກາດໜາວ ໃຜຫຼາຍໆ ຄົນກໍຈະຢາກທີ່ຈະອາບນ້ຳອຸ່ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ນັ້ນຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ ເພາະການອາບນ້ຳທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຈະເຮັດໃຫ້ຜິວສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຍິ່ງອຸນຫະພູມສູງຫຼາຍຂຶ້ນກໍຍິ່ງເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນທີ່ຢູ່ເທິງຜິວຖືກກຳຈັດອອກໄປນຳ ເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງໄດ້ງ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນຫຼີກລ່ຽງການອາບນ້ຳອຸ່ນ.

ທາຄຣີມຫຼັງອາບນ້ຳ

ຫຼັງຈາກອາບນ້ຳແລ້ວໆ ຍັງບໍ່ຄວນເຊັດໂຕໃຫ້ແຫ້ງ ຄວນເຊັດໂຕໃຫ້ມີຄວາມປຽກໝາດໆ ແລ້ວທາຄຣີມບຳລຸງຜິວໃຫ້ທົ່ວຮ່າງກາຍ ເພາະຈະຊ່ວຍກັກເກັບນ້ຳໄວ້ໃນຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນ ປ້ອງກັນຜິວແຫ້ງກ້ານໄດ້ດີ.

ດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍ

ການດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້ ຈະຊ່ວຍຟື້ນຜິວທີ່ແຫ້ງກ້ານໃຫ້ກັບມາຊຸ່ມຊື່ນອິ່ມນ້ຳໄດ້ ທາງທີ່ດີຄວນດື່ມນ້ຳອຸຸ່ນ ແລະ ຄວນຈິບນ້ຳເປັນໄລຍະໆ ເພື່ອໃຫ້ມີນ້ຳຫຼໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕະຫຼອດເວລາ.

ການຮັບປະທານຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້

ການຮັບປະທານຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ມີນ້ຳເປັນສ່ວນປະກອບສູງ ສາມາດຊ່ວຍຄືນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແກ່ຜິວໄດ້ ເພາະນອກຈາກໃນຜັກ-ໝາກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະມີນ້ຳເປັນສ່ວນປະກອບແລ້ວ ຍັງມີສານອາຫານສຳຄັນ ແລະ ວິຕາມິນຕ່າງໆ ຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍບຳລຸງໃຫ້ຜິວພັນເປັ່ງປັ່ງມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ.