ເຕັກນິກຕີກ໊ອຟ: ຮູ້ຈັກລູກກ໊ອຟ ວິວັດທະນາການຂອງການຜະລິດ ແລະ ຊະນິດ

613
RIO GRANDE, PUERTO RICO - DECEMBER 18: Titleist golf ball on the12th tee at the Coco Beach Championship course on December 18, 2019 in Rio Grande, Puerto Rico. (Photo by John McCoy/Getty Images)

ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ສະໜາມກ໊ອຟ ລາວຄັນທຣີ ຄລັບ ( lao country club golf course ) ສ້າງຄໍລໍ້າ ການຫຼິ້ນກ໊ອຟ ເພື່ອເປັນອີກໜຶ່ງຊ່ອງທາງສໍາລັບຄົນທີ່ຢາກຈະຫຼິ້ກກ໊ອຟ ແລະ ມືໃໝ່ ໄດ້ສຶກສາ, ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການຫຼິ້ນກ໊ອຟກ໊ອຟໃນຮູບແບບຕ່າງໆໄປນໍາກັນ ໃນແຕ່ລະອາທິດ.

ມື້ນີ້ໄປຮູ້ຈັກ ລູກກ໊ອຟ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນອັນດັບທໍາອິດຂອງກີລາກ໊ອຟ ເຊິ່ງລູກກ໊ອຟເຮັດມາຈາກຢາງທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີລາຄາບໍ່ແພງ ເຊິ່ງໃນໄລຍະທໍາອິດລູກກ໊ອຟຈະເຮັດຈາກຢາງທີ່ມີຜິວລື່ນລຽບ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຕີໄດ້ໄລຍະໄກ ຕໍ່ມາຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການໃຫ້ລູກກ໊ອຟທີ່ເຮັດຈາກຢາງມີໄລຍະການເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄກເທົ່າກັບໄລຍະການເຄື່ອນທີ່ຂອງລູກທີ່ເຮັດມາຈາກຂົນຫ່ານ ເຊິ່ງເປັນລູກກ໊ອຟທີ່ຜະລິດໃນໄລຍະທໍາອິດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຈິ່ງເລີ່ມທົດລອງເຮັດຜິວລູກກ໊ອຟໃຫ້ເກີດເປັນລາຍ bramble ເຊິ່ງເປັນລູກກ໊ອຟລາຍທໍາອິດ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນລາຍນູນຄ້າຍຜິວຂອງໝາກເບີຣີ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ພັດທະນາເປັນລາຍ dimple ໂດຍ ວິລລຽມ ເທເລີ ເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນການພິມຮອຍບຸ໋ມລົງລູກກ໊ອຟ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລົດແຮງສຽດທານໃນອາການ, ເພີ່ມຄວາມໄວ ແລະ ເພີ່ມໄລຍະການລອຍຕົວ ເຮັດໃຫ້ລູກກ໊ອຟເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈົນກາຍເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ.

["]

ລູກກ໊ອຟແບ່ງຕາມໂຄງສ້່າງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື:
1.Wound ball ເປັນລູກກ໊ອຟທີ່ມີຍາງຍືດພັນຮອບໆແກນກາງ, ວັດສະດຸເປັນແກນກາງມີ 12 ປະເພດຄື:
-ແກນກາງເປັນຂອງເຫຼວ (liquid center) ເຮັດມາຈາກສານແຂວນລອຍຂອງ barites ກັບ bentonite ທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າ ແລະ glycerine ທີ່ລວມກັນຢູ່ໃນຖົງທີ່ເຮັດຈາກນໍ້າຢາງທໍາມະຊາດ ແລະ ມັດຈົນແນ່ນ.
-ແກນກາງທີ່ເປັນຂອງແຂງ (solid center) ເຮັດມາຈາກຢາງສັງເຄາະ
ເຊິ່ງວັດສະດຸຫຸ້ມເປັນ balata ຫຼື surlyn ໂດຍຄຸນສົມບັດຂອງລູກ໊ອຟ wound ball ຄ່ອນຂ້າງອ່ອນນຸ່ມ ແລະ ໜູນໄດ້ດີຫຼາຍ, ແຕ່ຕີບໍ່ໄດ້ໄລຍະໄກເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ສົມບັດຕ່າງໆເສື່ອມໄວ ແລະ ໄວຕໍ່ອຸນຫະພູມຄື ຈະສູນເສຍໄລຍະການຕີ ເມື່ອອຸນຫະພູມຕໍ່າ ( ຕໍ່າກວ່າ 20 ອົງສາ ).
ເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບັນຄວາມນິຍົມໃຊ້ລູກກ໊ອຟ wound ball ລົດລົງເລື້ອຍ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຄິດຄົ້ນລູກກ໊ອຟແບບອື່ນທີ່ສາມາດຕີໄດ້ໄກກວ່າ.

2. Solid ball ເປັນລູກກ໊ອຟທີ່ມີແກນກາງເຮັດຈາກຢາງ ເຮັດໃຫ້ລູກກ໊ອຟເດັງໄດ້ ສາມາແບ່ງເປັນ 3 ປະພດຄື:
– One-piece ball ເປັນລູກກ໊ອຟທີ່ມີໂຄງສ້າງຊິ້ນດຽວເຮັດມາຈາກຢາງສັງເຄາະ ເມື່ອໄດ້ຮັບແຮງອັດສູງກໍຈະເກີດການຜິດຮູບສູນເສຍພະລັງໃນການບັງຄັບຂະນະເຄື່ອນທີ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄລຍະບໍ່ໄກ ເມື່ອທຽບກັບລູກກ໊ອຟໂຄງສ້າງແບບອື່ນໆ.
– Two-piece ball ເປັນລູກກ໊ອຟທີ່ປະກອບດ່ວຍ 2 ສ່ວນຄື: ສ່ວນທີ່ເປັນເປືອກຫຸ້ມ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນແກນກາງ ເຊິ່ງມີຂໍ້ດີຄື ແກນກາງແຂງແຮງ ແລະ ວັດສະດຸນໍາມາໃຊ້ໃນແກນກາງໃນປັດຈຸບັນມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ການເດັງສູງ ແລະ ພຸ່ງອອກໄປໄດ້ໄກ, ສ່ວນເປືຶອກຫຸ້ມເປັນວັດສະດູນຸ່ມເຮັດຫ້ລູກ໊ອຟສາມາດໝູນໄດ້ພຽງພໍ ແລະ ເມື່ອຕົກລົງເຖິງພື້ນຈະຢຸດນິ່ງ.
-Multi-layer ball ເປັນລູກກ໊ອຟທີ່ມີແກນກາງຖືກຫຸ້ມໃນເປືອກຫຼາຍຊັ້ນ, ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຊັ້ນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງເປືອກຫຸ້ມກັບແກນຫາງເອີ້ນວ່າ middle layer ໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມອ່ອນນຸ່ມ, ຄວາມແຂງ ແລະ ຄວາມໜ້າແໜ່ນຂອງວັດສະດູ ທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນໃນແຕ່ລະຊັ້ນມາເປັນລູກຫຼິ້ນໃນການອອກແບບ ເຮັດໃຫ້ລູກກ໊ອຟສາມາດຕີໄດ້ໄລຍະໄກ ແລະ ເມື່ອຕົກລົງເຖິງພື້ນຈະຢຸດນິ່ງ ເຊິ່ງລູກກ໊ອຟແບບນີ້ມີຫຼາຍແບບເຊັ່ນ 3-piece golf ball ແລະ 4-piece golf ball.

ຄັດຈາກ: www.rubbercenter.org