ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຄັ້ງທີ 13

356

ພະແນກຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ(ຍທຂ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂະແໜງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຄັ້ງທີ 13 ປະຈຳປີ 2021 (13th ISWG)ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021


ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ເຄອິຊິ ອິວາໂມໂຕ ອຸປະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ອາເລັກ ແຊນເດີ ເຄຣມເມີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມ, ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທານາກາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ; ມີບັນດາທ່ານ ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງໝົດ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຈາກ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກະຊວງອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ແສງດາລິດ ກັດຕິຍະສັກ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ໄດ້ກາວວ່າ: ກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມ ຂະແໜງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຄັ້ງທີ 13 ປະຈຳປີ 2021 (13th ISWG) ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຫາລືເນື້ອໃນ 3 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຄື: 1) ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາໃນກອງປະຊຸມ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານປີ 2019; 2) ນຳສະເໜີບັນດານະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ; 3) ທິດທາງ ແລະ ຄວາມສຳຄັນການລົງທຶນໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານລວມທັງຊອບ ແລະ ຮາດ.

["]

ພ້ອມນີ້ ທ່ານ ນາງ ວັນ ດີລະພັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໄດ້ລາຍງານເນື້ອໃນ 5 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຄື: 1) ນຳສະເໜີແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ເປັນບູລິມາສິດ; 2) ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ; 3) ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນແຜນ 5 ປີ; 4) ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ; 5) ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທິດທາງແຜນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານ ອາເລັກ ແຊນເດີ ເຄຣມເມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເວທີປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍລະຫວ່າງ MPWT ແລະ ການພັດທະນາ ຄູ່ຮ່ວມມືແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການພັດທະນາການຂົນສົ່ງ, ຕົວເມືອງ, ທາງນ້ຳ-ທາງບົກ, ຂະແໜງນ້ຳປະປາ. ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ເຫັນໄດ້ວ່າມີຫຼາຍຂົງເຂດມີຄວາມຄືບໜ້າ, ໃນນັ້ນມີການສ້າງສຳເລັດວຽກງານວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນເປັນດິນແດນການເຊື່ອມຈອດທາງບົກໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງສຳເລັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເສັ້ນທາງທີ່ທົນທານຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ; ການປັບປຸງແລະບໍາລຸງຮັກສາ, ການສະໜອງນ້ໍາ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນຄົນທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງການສະໜອງນ້ໍາ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ການປ້ອງກັນນ້ໍາຖ້ວມ, ແລະ ອື່ນໆ; ການວິເຄາະວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າທາງລົດໄຟມາພ້ອມກັບ ໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ.


ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມໄດ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະ ການຮັບຟັງບັນດາທິດທາງ ຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກັບ ຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈາກປະທານຮ່ວມທັງ 3 ທ່ານ ກໍຄື: ທ່ານ ເຄອິຊິ ອິວາໂມໂຕ, ທ່ານ ອາເລັກແຊນເດີເຄຣມເມີ ແລະ ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທານາກາ. ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ເຊິ່ງເປັນກອງເລຂາຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ຕິດພັນ ກັບ ໝາກຜົນການຮ່ວມມື ກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຊ່ວງ 2013-2021, ຂອບນະໂຍບາຍລວມ ຂອງ ຂະແໜງການ ແລະ ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຈົນຮອດປີ 2035 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຂອງແຜນພັດທະນາ 5 ປີ 2021-2025 ຂອງກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ເຫັນວ່າໃນຫຼາຍປະເດັນແມ່ນມີປະໂຫຍດເປັນຄຳຄິດຄຳເຫັນທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈຂອງບັນດາທ່ານ ທີ່ຢາກເຫັນການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການໃນຮູບແບບຫັນປ່ຽນໄປສູ່ໃບໜ້າໃໝ່ ໂດຍຜ່ານການຊຸກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ສໍາລັບລາຍລະອຽດຜົນການປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມອບໃຫ້ກອງເລຂາ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ເປັນຜູ້ສັງລວມເປັນບົດບັນທຶກລະອຽດ ເພື່ອ ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການລາຍງານ ໃຫ້ກັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ 13 ປະຈຳ ປີ 2021 ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການ ແລະ ກະຊວງ ຍທຂ ໃນຕໍ່ໜ້າອີກດ້ວຍ.