ເຄີຣີ ທໍາລາຍສະຖິຕິ ແຊມເບີເລນ ເກັບຄະແນນໄດ້ 50 ຄະແນນກັບ 10 ແອັສຊິສ ດ້ວຍອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດ

246

ສະຕີເຟນ ເຄີຣີ ນັກກີລາບານບ້ວງປະສົບການສູງເກັບ 50 ຄະແນນຕໍ່ເກມ ເຊິ່ງກາຍເປັນຄະແນນສູງສຸດຂອງລະດູການນີ້ ໃນການແຂ່ງຂັນບານບ້ວງ ເອັນບີເອ ( NBA ) ພາ ໂກລເດນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີສ ເອົາຊະນະ ແອັດເລນຕາ ຮວກສ໌ 127-113 ທີ່ສະໜາມເຊສ ເຊັນເຕີ ເມື່ອວັນທີ 9 ພະຈິກ 2021.

ນັດດັ່ງກ່າວ ເຄີຣີ ຊຸດເຂົ້າບ້ວງ ( 2 ຄະແນນ ) 14 ຈາກ 28 ລູກ, ຊຸດໄກ ( 3 ຄະແນນ) ເຂົ້າບ້ວງ 9 ຈາກ 19 ລູກ ແລະ ຊຸດຈຸດໂທດເຂົ້າບ້ວງ 13 ຈາກ 13 ຄັ້ງ ພ້ອມທັງແອສຊິສໃຫ້ກັບເພື່ອນຮ່ວມທີມຊຸດລົງບ້ວງອີກ 10 ຄັ້ງ ແລະ 7 ຣີບາວ ຕະຫຼອດການລົງແຂ່ງຂັນ 35 ນາທີ.

ເຮັດໃຫ້ ເຄີຣີ ເກັບຄະແນນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄະແນນ ແລະ ກາຍເປັນນັກບານບ້ວງຄົນທີ 3 ຂອງປະຫວັດສາດທີ່ເຮັດໄດ້ 50 ຄະແນນກັບ 10 ແອັສຊິສ ຕໍ່ຈາກ ວິລ ແຊມເບີເລນ ທີ່ເຮັດໄດ້ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 1963 ແລະ ຣິກ ແບຣີ ທີ່ເຮັດໄດ້ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 1974.

["]

ນອກນັ້ນ, ດ້ວຍອາຍຸ 33 ປີຍັງເຮັດໃຫ້ ເຄີຣີ ທໍາລາຍສະຖິຕິຂອງ ແຊມເບີເລນ ທີ່ເຮັດໄດ້ໃນຕອນອາຍຸ 31 ໃນຖານະຜູ້ຫຼິ້ນອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງລີກ ທີ່ສາມາດເກັບຄະແນນໄດ້ 50 ໄດ້ເຖິງ 4 ເກມ ສະເພາະຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີອາຍຸ 31 ປີິ.