ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 671 ຄົນ ລາຍລະອຽດຕາມນີ້

519

ວັນທີ 10 ພະຈິກ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 1.140 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອພາຍໃນ 1.134 ຄົນ ເປັນກໍລະນີນຳເຂົ້າ 6 ຄົນ, ເຊິ່ງຜູ້ຕິດເຊື້ອພາຍໃນຫຼາຍກວ່າໝູ່ຍັງແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຈໍານວນ 671 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 157 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 71 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມ 2 ຄົົນ.

.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດພາຍໃນ 1.134 ຄົນ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 671 ຄົນລາຍລະອຽດຕາມນີ້ຈາກ 185 ບ້ານ, ໃນ 7 ເມືອງ
ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 16 ບ້ານ (61 ຄົນ)


ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 40 ບ້ານ (104 ຄົນ)

["]


ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 32 ບ້ານ (116 ຄົນ)


ເມືອງສີສັດຕະນາກມີ 12 ບ້ານ (39 ຄົນ)


ເມືອງໄຊທານີ ມີ 51 ບ້ານ (226 ຄົນ)


ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ 21 ບ້ານ (44 ຄົນ) ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ມີ 12 ບ້ານ (19 ຄົນ)


ຕ່າງແຂວງ (03 ຄົນ)
ຍັງສືບຕໍ່ເອົາຂໍ້ມູນ 59 ຄົນ