ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ ຜູ້ຕິດເຊື້ອພາຍໃນໃໝ່ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 517 ຄົນ

1343

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອພາຍໃນໃໝ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 517 ຄົນ ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2021 (ຜົນກວດມື້ວານ)
ນະຄອນຫຼວງ 517 ຄົນ ມາຈາກ 247 ບ້ານ, ໃນ 9 ເມືອງ
1 ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 65 ຄົນ 32 ບ້ານ

2 ເມືອງສີໂຄດ ມີ 81 ຄົນ ມີ 47 ບ້ານ

3 ໄຊເສດຖາ ມີ 107 ຄົນ ແລະ 44 ບ້ານ

4 ສີສັດຕະນາກ ມີ 75 ຄົນ ມີ 30 ບ້ານ

5 ເມືອງໄຊາທານີ ມີ 82 ຄົນ ມີ 41 ບ້ານ

6 ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ 47 ຄົນ ແລະ 31 ບ້ານ

7 ເມືອງປາກງື່ມ ມີ 03 ຄົນ 03 ບ້ານ, 8 ເມືອງສັງທອງ ມີ 05 ຄົນ ມີ 03 ບ້ານ ສືບຕໍ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 17 ຄົນ ແລະ 9 ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີ 35 ຄົນ ມີ 16 ບ້ານ