ແນະນຳການປາດຢາງພາລາທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ຊາວສວນ ບ້ານເມືອງງາ

513

ຂະແໜງກະສິກຳ ແມ່ນມີພາລະບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ການປູກຢາງພາລາຖືເປັນຂະບວນການທີ່ດີ ມີຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຍ້ອນການປູກຢາງພາລາ ແຕ່ເວົ້າເຖິງເຕັກນິກຊາວສວນຍັງຕ້ອງຮຽນຮູ້ອີກຫຼາຍ.

ຫຼ້າສຸດວັນທີ 26 ຕຸລານີ້ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ຕ້າລິງພັດທະນາຢາງພາລາ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການປາດຢາງພາລາໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທີ່ປູກຢາງພາລາ ຢູ່ບ້ານເມືອງງາ, ເມືອງງາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງອິນ ຄຳສົມປອງ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸສະຫະກຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີວິທະຍາກອນທີ່ມາຈາກແຂວງ, ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ, ວິຊາການບໍລິສັດ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍຊາວກະສິກອນ ບ້ານເມືອງງາ ເຂົ້າຮ່ວມ.

["]

ການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການປາດຢາງພາລາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ວິທີການໃນການບົວລະບັດຮັກສາ ຕົ້ນຢາງພາລາສາມາດໃຫ້ນ້ຳຢາງໄດ້ດີ ແລະ ຍືນນານ ເຊິ່ງເປັນບົດຮຽນ ແລະ ເຕັກນິກ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ກ່ອນຊາວກະສິກອນຈະລົງມືປາດຢາງພາລາ ພ້ອມນີ້ ກໍໄດ້ລົງມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນຳ.

ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການປາດຢາງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ ຕົ້ນຢາງຢ່າງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແນໃສ່ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ, ປົກປັກຮັກສາຕົ້ນຢາງພາລາໃຫ້ມີອາຍຸຍາວນານ. ການຝຶກອົບຮົມ ຊາວກະສິກອນ ຍັງໄດ້ຝຶກຊ້ອມດ້ວຍການຕັດເອົາຕົ້ນຢາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບມາທົດລອງຂັ້ນຕອນການປາດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊຳນານງານກ່ອນລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງຕື່ມອີກ.

ຈາກ: ສະຖານີວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ແຂງ ອຸດົມໄຊ