ການປູກຝັງລ້ຽງ-ສັດແບບປະສົມປະສານ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບທຸກລະດູການ

642

ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເປັນອີກອາຊີບໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ຄອບຄອບມີລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິດນັບມື້ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີລາຍຮັບຕະຫຼອດລະດູການ. ດັ່ງຄອບຄົວ ຂອງ ທ່ານ ວົງຄໍາ ແສງຄໍາຍອງ ແລະ ນາງ ຄໍາຫຼ້າ ທອງສະບາ ປະຊາຊົນ ບ້ານ ອຸດົມ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍ່ເປັນອີກຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ ເພື່ອຫັນຈາກອາຊີບຂົວທາງມາເປັນອາຊີບການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດແບບປະສົມປະສານ ຢູ່ ບ້ານ ແລ້ງ ເຂດອ່າງນໍ້າຕິນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍ້ອນຄວາມຮັກມັກ.

ການເຮັດການການປູກຝັງລ້ຽງສັດແບບປະສົມປະສານ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໃຊ້ເນື້ອທີ່ ປະມານ 5 ເຮັກຕາ ໃນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດຜະລິດເປັນສິນຄ້າແບບປະສົມປະສານ ປູກປະເພດ ໝາກພ້າວ 500ຕົ້ນ, ໝາກທັນ 135 ຕົ້ນ,ກ້ວຍ 500 ຕົ້ນ, ອາໂວກາໂດ້ 80ຕົ້ນ, ໝາກຫຸງ 200ຕົ້ນ,ໝາກກ້ຽງ 100 ຕົ້ນ,ໝາກມ່ວງ 200ຕົ້ນ , ໝາກໝີ້ 200 ແລະ ປະເພດຫວາຍຂົມ 1.900 ຕົ້ນ ແລະ ອື່ນໆລວມຈຳນວນ 34 ຊະນິດ.  ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຕິດພັນກັບການປູກຝັງແບບປະສົມປະສານແລ້ວ ຍັງໄດ້ລ້ຽງສັດເຊັ່ນ ງົວ, ແບ້,ກະຕ່າຍ,ເຜິ່ງໂກນ, ສັດປີກປະເພດ ເປັດ-ໄກ່,ລ້ຽງປາ ໂດຍໃຊ້ການລົງທຶນ ຈັດຊື້ກ້າເບ້ຍໄມ້,ຄ່າວັດສະດຸ,ອຸປະກອນ ແລະ ຄ່າຈັດຈ່າງແຮງງານ ປະຊາຊົນ ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້ 200 ກວ່າລ້ານກີບ.

["]

ການພູນດິນບົວລະບັດຮັກສາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃສ່ຝຸ້ນຄອກສັດ ຫຼື ແກບທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ປອດສານຜິດທັງນັ້ນ,ຕະຫຼອດໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາຜົນຜະລິດບາງປະເພດກໍສາມາດຂາຍອອກສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້ແລ້ວ ເຊັ່ນ ຂາຍສັດໃຫຍ່ປະເພດງົວ, ສັດປີກ, ຫວາຍຂົ່ມ, ໝາກທັນ, ໝາກຫຸງ,ໝາກກ້ວຍ ສະເລ່ຍລາຍຮັບເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ປະມານ 50 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ.ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຖ້າຫາກວ່າຜົນຜະລິດທີ່ປູກຫາກເກີດດອກອອກຜົນ ໄດ້ຂາຍອອກທຸກຊະນິດທີ່ປູກແລ້ວ ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ປະມານ 100 ລ້ານ ຫາ200 ລ້ານ ກີບຕໍ່ປີ, ສວນການຂາຍນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ຄ້າມາຊື້ກັບສວນ ຫຼື ໂທສັ່ງ ແລະ ສົ່ງເຖິງທີ.


ທ່ານ ນາງ ຄຳຫຼ້າ ທອງສະບາ ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ວົງຄຳ ແສງຄຳຍອງ ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ການປູກຝັງລ້ຽງສັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ບໍລິເວນນິ້ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມຫຼາຍເພາະສວນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບດ້ວຍອ່າງນໍ້າຕິນ ເໝາະແກ່ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ພາຍໃນສວນ ພືດພັນທັນຍາຫານ ໃນການພັກຜ່ອນ ຂອງພະນັກງານທະຫານຕຳຫຼອດ ນັກທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການ ທີ່ມັກແບບທຳມະຊາດ.

ພ້ອມນັ້ນ ສວນຂອງພວກເຮົາຍັງຈະສ້າງເປັນບ່ອນຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທັງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ທີ່ສົນໃຈແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການປູກແບບປະສົມປະສານ,ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຂໍ້ດີຂອງການປູກແບບປະສົມປະສານແມ່ນເຮົາສາມາດຂາຍຜົນລະປູກໄດ້ທຸກຕາມລະດູການຂອງຜົນລະປູກ ແລະ ຕອບສະໜອງຕະຫຼາດໄດ້ຕາມການບໍລິໂພກ.

ສ່ວນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກບາງຢ່າງທີ່ຂາດເຂີນ ແມ່ນດ້ານທຶນຮ່ອນແມ່ນມີຈຳກັດ ຄວາມຮູ້ປະສົບການບໍ່ມີ; ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ພັກ-ລັດຂັ້ນເທິງ,ໜ່ວຍງານທີກ່ຽວຂ້ອງລົງຊຸກຍູ້ໃຫ້ການແນະນຳເຕັກນິກດ້ານວິຊາການແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປູກຝັງລ້ຽງສັດແບບປະສົມປະສານຂອງພວກເຮົານັບມື້ມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ບົດ: ຄຳພັນ ແກ້ວມະນີ