ສວນໝາກກ້ຽງບ້ານນາຫອຍ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ມີໝາກຂາຍ 7,5 ໂຕນຕໍ່ວັນ

891

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2021 ນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາພາກກາງສົມທົບ ກັບທະນາຄານນະໂຍບາຍສາຂາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະທະນາຄານນະໂຍບາຍໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງວິລະບູລີ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ຢ້ຽມຢາມຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ເບິ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງການກູ້ ຢືມທຶນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກໝາກ ກ້ຽງຂອງກຸ່ມປູກໝາກກ້ຽງບ້ານ ນາຫອຍເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໂດຍການໃຫ້ກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນເນືອງ ຈັນຫອມ ຮອງ ເຈົ້າເມືອງວິລະບູລີ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກ ງານເສດຖະກິດ ທັງເປັນປະທານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິນ ເຊື່ອຂັ້ນເມືອງ, ມີທ່ານ ພະນາວັນ ຈູມມະນີລາດ ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາພາກກາງ, ທ່ານ ທິບພະ ກອນ ສູນດາລາ ຫົວໜ້າທະນາ ຄານນະໂຍບາຍສາຂາແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ, ມີບັນດາທ່ານໃນຄະ ນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນເປົ້າໝາຍກຸ່ມປູກໝາກ ກ້ຽງບ້ານນາຫອຍເຂົ້າຮ່ວມ.

["]

ທ່ານ ເພັດລໍາພອນ ວົງພະຈັນ ວ່າການຫົວໜ້າທະນາຄານນະໂຍ ບາຍໜ່ວຍບໍລິການເມືອງວິລະ ບູລີ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທະນາ ຄານນະໂຍບາຍໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງວິລະບູລີ ໃນຜ່ານມາໄດ້ ສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ກູ້ຢືມເງິນລວມມີ 63 ບ້ານ, ເທົ່າ ກັບ 86,30 % ຂອງບ້ານທັງໝົດ ໃນທົ່ວເມືອງ, ໃນນີ້ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ ປະຊາຊົນບ້ານທຸກຍາກມີ 7 ບ້ານ, ມີຈໍານວນກຸ່ມກູ້ຢືມ 274 ກຸ່ມ, ມີຈໍານວນ 1.584 ຄອບຄົວ, ມີ ຄອບຄົວທຸກຍາກ 393 ຄອບຄົວ, ມາຮອດເດືອນກັນຍາ 2021 ທະ ນາຄານມີຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ 20,29 ຕື້ກວ່າກີບ

ເຊິ່ງໃນນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນໂຄງການປູກຝັງມີ 7,972 ຕື້ກວ່າກີບ, ໂຄງການລ້ຽງສັດມີ 9,96 ກວ່າກີບ, ໂຄງການອຸດສາ ຫະກໍາປຸງແຕ່ງມີ 435 ລ້ານ ກວ່າກີບ ແລະໂຄງການການຄ້າ – ການບໍລິການມີ 1,65 ຕື້ກວ່າກີບ; ດ້ານການໃຫ້ສິນ ເຊື່ອການສະເໜີກູ້ຢືມເງິນແມ່ນ ເປັນລັກສະນະລາຍກຸ່ມ, ຕ້ອງໄດ້ມີການເລືອກເຟັ້ນຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດແທ້ທໍາຈິງເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກໃນ ກຸ່ມ, ໃນນັ້ນມີຫົວໜ້າກຸ່ມ, ຮອງກຸ່ມ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການສະໜອງ ສິນເຊື່ອໃຫ້ເປົ້າໝາຍປູກໝາກກ້ຽງ ທັງໝົດໃນທົ່ວເມືອງມີ 1 ບ້ານ ຄືບ້ານນາຫອຍ ລວມມີ 1 ກຸ່ມ, ມີ 7 ຄອບຄົວ, ໃນວົງເງິນ 350 ລ້ານກີບ, ກໍານົດເວລາກູ້ຢືມແມ່ນ 5 ປີ, ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 7% ຕໍ່ປີ. ທ່ານ ອຸທິຍາ ອິນທິແສງ ຕາງໜ້າກຸ່ມປູກໝາກກ້ຽງບ້ານ ນາຫອຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທາງ ກຸ່ມແມ່ນໄດ້ເລີ່ມປູກໝາກ ກ້ຽງມາແຕ່ປີ 2015 ໃນຈໍານວນ 100 ເບ້ຍຕໍ່ຄອບຄົວ, ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ ບົວລະບັດຮັກສາຫົດນໍ້າຈົນຕົ້ນໝາກ ກ້ຽງໄດ້ອາຍຸ 3 ປີຈຶ່ງເລີ່ມໃຫ້ຜົນຜະລິດ, ຕົ້ນໝາກກ້ຽງຈະອອກ ດອກໃນເດືອນກຸມພາຈະເລີ່ມ ເປັນໝາກໃນເດືອນຕຸລາ ແລະໄດ້ ເກັບຜົນຜະລິດໃນທ້າຍເດືອນຕຸ ລາຫາທ້າຍເດືອນທັນວາຂອງປີ, ສ່ວນຜົນຜະລິດໃນແຕ່ລະປີຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2–3 ເທົ່າ, ເມື່ອທຽບໃສ່ຜົນ ຜະລິດຂອງປີຜ່ານມາ

ມາຮອດ ປີ 2019 ທາງກຸ່ມຈຶ່ງໄດ້ກູ້ຢືມ ເງິນຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ການຜະລິດ, ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະເຮັດລະບົບທໍ່ນໍ້າແບບນໍ້າພຸ ໃຊ້ຫົດຕົ້ນໝາກກ້ຽງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນລົງ. ປະຈຸບັນ ໃນຈໍານວນ 7 ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມທຶນຈາກທະນາຄານນະ ໂຍບາຍ ມີເນື້ອທີ່ສວນໝາກກ້ຽງ ເພີ່ມຂຶ້ນຄອບຄົວລະ 2-3 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ 8–10 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຮັບຊື້ໃນລາຄາ 4.000 ກີບ/ກິໂລ, ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 20–30 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ.
ໃນ ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບຸນເນືອງ ຈັນ ຫອມ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ວິລະບູລີ ໃນ ນາມປະທານຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນເມືອງ ກໍ່ໄດ້ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບ ກຸ່ມປູກໝາກກ້ຽງບ້ານນາຫອຍ ທີ່ໄດ້ພ້ອມກັນຕັດສິນໃຈສູງ ຕໍ່ກັບການລົງທຶນໃສ່ໃນການເຮັດສວນໝາກກ້ຽງ ເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າ ສ້າງລາຍຮັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ ແກ່ຄອບຄົວ ແລະກາຍເປັນສິນຄ້າ ທີ່ສໍາຄັນຂອງເມືອງ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ ອອກສູ່ຕະຫຼາດຕ່າງໆທັງພາຍ ໃນເມືອງ, ຕ່າງເມືອງ ແລະຕ່າງແຂວງ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານກໍ່ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ຄະນະກໍາມະການກໍ່ ຄືຂະແໜງການການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະການຕະຫຼາດໃຫ້ ແກ່ກຸ່ມຊາວສວນປູກໝາກກ້ຽງ ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນຜະລິດສົ່ງອອກຈໍາໜ່າຍນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເພາະວ່າສະເພາະ ແຕ່ຕະຫຼາດພາຍໃນແຂວງກໍ່ມີ ຄວາມຕ້ອງການໝາກກ້ຽງສູງ ເຖິງ 7,5 ໂຕນ/ມື້ ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສະໜອງໃຫ້ໄດ້ພຽງພໍ, ພ້ອມນີ້, ທ່ານກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທາງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຈົ່ງ ໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜອງເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມປູກໝາກກ້ຽງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຈະໄດ້ມີການຂະຫຍາຍເນື້ອ ທີ່ການຜະລິດອອກຕື່ມອີກໃນ ຕໍ່ໜ້າ ຫຼືອາດຈະເຮັດການຜະລິດ ກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອກາຍເປັນການກະສິກໍາທີ່ຕິດ ພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.