ສປປ ລາວ ມີມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວທີ່ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ 496 ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ 30 ຜະລິດຕະພັນ

332

ວັນທີ 14 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີເປັນວັນ ມາດຕະຖານໂລກ ເຊິ່ງປີນີ້ ຄົບຮອບ 74ປີ, ສໍາລັບ ສປປລາວ ໄດ້ມີມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວທີ່ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແລ້ວ 496 ມາດຕະຖານ, ໄດ້ອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ 30 ຜະລິດຕະພັນ.

ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2021 ທີ່ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ(ອຄ) ໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫຼງຂ່າວເນື່ອງໃນໂອກາດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ 14 ຕຸລາ ໄດ້ບັນຈົບຄົບຮອບ 74 ປີ ໂດຍ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຄ ພ້ອມດ້ວຍການນໍາກະຊວງ ອຄ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນແລະ ຄຳເຫັນຕໍ່ວັນດັ່ງກ່າວ ວ່າ: ວັນທີ 14 ຕຸລາ ແມ່ນວັນມາດຕະຖານໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ໜູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບ 74 ປີ.

["]

ໃນປີ 2021 ນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການມາດຕະຖານສາກົນ (The International Organization for Standardization – ISO ) ຈັັດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ ຄຳຂວັນທີ່ອົງການມາດຕະຖານສາກົນວາງອອກວ່າ: “ວິໄສທັດຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໂລກທີ່ດີຂື້ນ” (OUR SHARED VISION FOR A BETTER WORLD), ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (The Sustainable Development Goals – SDGs) ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ສົມດຸນທາງດ້ານສັງຄົມ ໂດຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຜະລິດ, ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ
ຈຸດປະສົງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມາດຕະຖານໂລກ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໃນສັງຄົມເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານ, ຜູ້ປະກອບການລົງທຶນ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເພື່ອພັດທະນາວຽກງານມາດຕະຖານຊຸກ ຍູ້ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ລວມທັງການນຳໃຊ້ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າຂອງໂລກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.


ປັດຈຸບັນນີ້ ວຽກງານມາດຕະຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ກົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງນິຕິກຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການວຽກງານມາດຕະຖານເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ: ສ້າງກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ບັນດານິຕິກໍາ ລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດສຳລັບຜະລິດຕະພັນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະ ບຽບການຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ມາດຕະຖານເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກສາກົນ (International Electrotechnical Commission – IEC) ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ (The International Organization for Standardization – ISO) ມາເປັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຈໍານວນ 454 ມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ສ້າງເອງຈຳນວນ 42 ມາດຕະຖານ.


ປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ມີມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວທີ່ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແລ້ວ 496 ມາດຕະຖານ ແລະ ຍັງໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດຕະຖານແບບບັງຄັບໃນ ຂົງເຂດໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຼນິກ, ຂົງເຂດວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົງເຂດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດ ລວມຈໍານວນ 119 ມາດຕະຖານ. ໄດ້ອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາ ໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ 30 ຜະລິດຕະພັນ, ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບອຸປະກອນພິເສດໃຫ້ 19 ບໍລິສັດ ແລະ ຢັ້ງຢືນລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC ໃຫ້ 25 ບໍລິສັດ, ຢັ້ງຢືນການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງທົດລອງ (ISO/IEC 17025) ໃຫ້ແກ່ 3 ຫ້ອງທົດລອງ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງທົດລອງໄຟຟ້າ, ຫ້ອງທົດລອງນໍ້າໜັກ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງອຸນຫະພູມ.

ນອກນັ້ນ ຍັງມີການຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນເພື່ອສ້າງຫ້ອງທົດລອງ, ສ້າງລະບົບ ການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນອອກໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບອຸປະກອນພິເສດຂອງໂຄງການທາງລົດໄຟ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດການກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດ ຢູ່ຕາມ ແຕ່ລະດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ໄດ້ທັງໝົດ 18 ດ່ານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.