ເຂື່ອນເຊເສັດ1 ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບັນດາແຂວງພາກໃຕ້

139

ສາຍນ້ຳເຊເສັດເປັນສາຍນ້ຳທີ່ສຳຄັນຂອງປະຊາຊົນຊາວເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ ແລະ ເມືອງວາປີ ແຂວງ ສາລະວັນ; ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ. ສາຍນ້ຳເຊເສັດມີຕົ້ນກໍາເນີດ ມາຈາກພູພຽງບໍລະເວນເຂດ ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ສູງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ 1.300 ແມັດ ແລະ ໄຫຼປ່ອງໃສ່ ແມ່ນ້ຳເຊໂດນ ໃນລະດັບຈຸດສູງ 150 ແມັດ ທຽບໃສ່ໜ້ານ້ຳທະເລ.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ເປັນໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ສາຍນ້ຳເຊເສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສົ່ງອອກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ.
ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 45 ເມກາວັດສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍສະເລ່ຍໄດ້ 180 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ; ເປັນໂຄງການເລີີ່ມຕົ້ນຂອງສາຍນ້ຳເຊເສັດ ປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນຄື: ພາກສ່ວນອ່າງເກັບນ້ຳ, ລະບົບສົ່ງນ້ຳເຂົ້າຫາເຮືອນຈັກ, ເຮືອນຈັກ ແລະ ສະຖານີສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ

["]

ມີເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງກວມເອົາ 325 ຕາລາງກິໂລແມັດ, ມີອ່າງເກັບນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ ບັນຈຸນ້ຳໄດ້ 300.000 ແມັດກ້ອນ, ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ 482 ແມັດ ແລະ ຕ່ຳສຸດ 478 ແມັດ ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ, ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງເຂື່ອນຕັນນ້ຳ, ໂຕເຂື່ອນຕັນນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ເປັນລັກສະນະເບຕົງນ້ຳໜັກ, ສັນເຂື່ອນຍາວ 91 ແມັດ ແລະ ສູງ 10 ແມັດ.

ນອກຈາກນີ້, ເຂື່ອນເຊເຊັດ1 ຍັງມີລະບົບການສົ່ງນ້ຳເຂົ້າຫາກົງຫັນປະກອບດ້ວຍ: ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳມີຄວາມຍາວ 900 ແມັດ, ກ້ວາງ 5 ແມັດ. ສູງ 6,1 ແມັດ; ທໍ່ແຮງດັນສູງ (Penstock) ຍາວ 436 ແມັດ, ກວ້າງ 3,2 ແມັດ ເຊິ່ງມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງຈັກທັງໝົດ 33,3ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ໃນນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກ: ຈັກເບີ 1 ແລະ ເບີ 2, 25 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງຈັກ ເບີ 3, ເບີ 4 ແລະ ເບີ 5 ເທົ່າກັບ 9,5 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ; ຄວາມສູງນ້ຳຕົກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ເທົ່າກັບ 157 ແມັດ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ, ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP), ລັດຖະບານປະເທດຊູແອັດ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດນອກເວ. ການກໍ່ສ້າງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1989 ແລະ ສຳເລັດໃນປີ 1991.
ຈາກ: ສູນຂ່າວ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່