ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 206 ຄົນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ 91 ຄົນ

392

ອີງສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ Centre of Information and Education for Health ເຜີຍລາຍລະອຽດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 206 ຄົນ ດັ່ງນີ້

1 ນະຄອນຫຼວງ 206 ຄົນ
ຈາກ ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 8 ບ້ານ,


ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 12 ບ້ານ,

["]

ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 06 ບ້ານ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 7 ຄົນ


ເມືອງສີສັດຕະນາກມີ 8 ບ້ານ,

ເມືອງນາຊາທອງ ມີ 8 ບ້ານ,

ເມືອງໄຊທານີ ມີ 14 ບ້ານ

ຈາກສານການແພດສຸຂະສຶກສາ Centre of Information and Education for Health