ຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ລົງກວດກາສະຖານທີ່ໂຄງການພັດທະນາສວນວັດທະນະທໍາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

348

ທ່ານ ໂຫຼຍ ໄຊເມືອງນາມ ຫົວໜ້າພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາລວມໂຄງການພັດທະນາສວນວັດທະນະທໍາແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ລົງເບິ່ງພື້ນທີ່ ທີ່ດິນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາສວນວັດທະນະທໍາແຂວງ ເມື່ອວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021.


ດິນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາສວນວັດທະນະທໍາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 31 ກວ່າເຮັກຕາ; ໃນນີ້ໄກ່ເກ່ຍແລ້ວ 25 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ ແລະ ໄດ້ຊົດເຊີຍແລ້ວ 25 ເຮັກຕາ, ຍັງບໍ່ທັນໄກ່ເກ່ຍ 6 ເຮັກຕາກວ່າ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຊົດເຊີຍ.


ຈາກນັ້ນຄະນະຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ຄະນະໄກ່ເກ່ຍເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາສວນວັດທະນະທໍາແຂວງ ຈຶ່ງໄດ້ລົງເບິ່ງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.


ໂອກາດນີ້ ຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາປະຊາຊົນ ຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈໄດ້ຍ້າຍຫຼັກໝາຍ, ທໍາລາຍຫຼັກໝາຍ, ບຸກລຸກພື້ນທີ່. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຖ້າຫາກໄກ່ເກ່ຍສໍາເລັດແລ້ວບໍລິສັດຈະເລີ່ມລົງມື ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຕົວຈິງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

["]

ຂ່າວ: ນ. ອຸ້ມ ສົມນໍວັນ