ແຈ້ງ! ກັກຕຸນສິນຄ້າສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາ ໃຫ້ດຳເນີນຕາມກົດໝາຍເລີຍຈະບໍ່ກ່າວເຕືອນອີກ

375

ເປັນມາດຕະການໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງເປັນຫູເປັນຕາ ແລະເປັນກຳລັງໃຈຊ່ວຍກັນ ແລະກັນໃນທ່າມກາງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ພະຍາດຮ້າຍແຮງນີ້ ໂດຍສະເພາະບໍ່ເອົາລັດເອົາປຽບກັນໃນສິ່ງທີ່ກະທົບໄວຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

ເຊິ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງສືບຕໍ່ຫ້າມບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ສວຍໂອກາດະ ບໍລິໂພກ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆ ທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ, ໃຫ້ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເຮັດຫນ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາຮ່ວມກັບເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປກສ

["]

ຖ້າພົບເຫັນການລະເມີດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນ ກິດຈະການ, ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີການສຶກສາອົບຮົມຕັກເຕືອນຕື່ມອີກ ເນື່ອງຈາກເປັນມາດຕະການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃຫ້ດໍາເນີນການຕາມກົດຫມາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ໃຫ້ພະແນກອຸດ ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສ້າງໂຄງປະກອບລາຄາສິນຄ້າທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນໄລຍະ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ.