ສາທາອະນຸຍາດ ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແບບໃຫ້ຜົນໄວທີ່ຮັບຮອງຈາກອົງການອະນາໄມໂລກເທົ່ານັ້ນ

454

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກວດຫາເຊື້ອພະບາດໂຄວິດ19 ຮູ້ຜົນໄວ ແລະ ທັນການຂຶ້ນ ອີກຢ່າງກໍເພື່ອປ້ອງກັນການກະຈາຍເຊື້ອເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ສ່ຽງໃນການເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ກວດຫາເຊື້ອ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເຮົາມີ ສູນກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ ສໍາລັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນມີ: ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ເດີ່ນກິລາໃນຮົ່ມ ບຶງຂະຫຍອງ, ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໂຮງຮຽນ ມສ ລາວ-ຫວຽດ, ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ມສ ເຈົ້າອະນຸວົງ, ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ເຄື່ອນທີ່ຕາມໂຮງງານ 3 ກຸ່ມ, ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ແມ່ນຢູ່ ໂຮງໝໍເມືອງ, ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ເມືອງ ໄຊທານີ ແມ່ນຢູ່ ມສ ຕານມີໄຊ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີບັນດາໂຮງໝໍສູນກາງ

ເຊິ່ງທັງ 7 ທີມແມ່ນໃຫ້ບໍລິການບັນດາທ່ານທຸກວັນຕອນເຊົ້າ 9:00–12:00 ໂມງ (ວັນຈັນ ຫາ ວັນອາທິດ) ແລະ ຍັງມີທີມງານເກັບຕົວຢ່າງເຄື່ອນທີ່ໄປເກັບໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີການລາຍງານຄົນຕິດເຊື້ອ.
ສຳລັບແຂວງ ແມ່ນທ່ານສາມາດໄປກວດຊອກຫາເຊື້ອໄດ້ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ທີມງານໜ່ວຍເຄື່ອນທີ່ ທີ່ລົງເກັບຕົວຢ່າງ ໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດໃນຊຸມຊົນ

["]

ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວໄປອີກ ທ່ານ ດຣ. ພອນປະດິດ ສັງໄຊຍະລາດ, ຫົວໜ້າສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ, ກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍໃນຊຸມຊົນ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຕ້ອງການເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແບບໃຫ້ຜົນໄວ (Rapid Test) ສຳລັບລາວເຮົາແລ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເນື່ອງຈາກຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ

ເຄື່ອງກວດແບບໃຫ້ຜົນໄວໃຫ້ຜົນພາຍໃນ 15-20 ນາທີ, ໃຫ້ຜົນບໍ່ຊັດເຈນ, ຕ້ອງກວດໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີອຸນນະພູມຕໍ່າກວ່າ 30 ອົງ ສາ, ຖ້າເອົາໄປກວດຢູ່ສະຖານ ທີ່ທີ່ມີອາກາດຮ້ອນຫລາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ

ປັດຈຸບັນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແບບໃຫ້ຜົນໄວສະເພາະຊະນິດທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກອົງການອະນາໄມໂລກເທົ່ານັ້ນ ເພາະຈະໃຫ້ຜົນທີ່ຊັດເຈນກວ່າຊະນິດອື່ນໆ