ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ປຶກສາຫາລືວຽກງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກແບບທົດລອງ

322

ກະຊວງການເງິນຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກແບບທົດລອງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ  ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ,ມີຕາງໜ້າບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກແບບທົດລອງເປັນຕົ້ນ: ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຂໍ້ມູນແຜນສົ່ງອອກປະຈຳປີ ຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ພາກລັດໃນການຄາດຄະເນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ,ໃນໄລຍະທົດລອງນີ້.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າຂຸດຄົ້ນ, ຊຶ່ງປະຈຸບັນມີ 14 ບໍລິສັດ (15 ໂຄງການ) ທີ່ໄດ້ມອບເງິນພັນທະລ່ວງໜ້າ ແລະ ເຊັນສັນຍາຂຸດຄົ້ນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ເພື່ອຮັບຟັງບັນຫາ ແລະ ເຈາະຈິ້ມບັນດາບໍລິສັດຕື່ມກ່ຽວກັບແຜນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການກະກຽມໃນການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

["]

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ແຜນສົ່ງອອກຂອງບັນດາບໍລິສັດ, ຊຶ່ງມີບາງບໍລິສັດກໍໄດ້ລິເລີ່ມການຂຸດຄົ້ນແລ້ວໂດຍໃຫ້ການສ້າງແຜນລະອຽດ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ທາງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ເພື່ອຈະໄດ້ແຈ້ງມາໃຫ້ກະຊວງການເງິນຕິດຕາມ ແລະ ຄິດໄລ່ຈັດເກັບພັນທະຕາມການສົ່ງອອກໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຮີບຮ້ອນດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ສົ່ງອອກແຮ່ເຫຼັກຕາມແຜນການຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດກໍຄືເປັນການປະ ກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ນໍາອີກດ້ວຍ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກແລ້ວ 9 ບໍລິສັດທີ່ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາປະຕິບັດພັນທະງົບປະມານແບບມອບເໝົາຮ່ວມກັບກະຊວງການເງິນ. ສະນັ້ນ, ຈິງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກມອບ-ຮັບເງິນພັນທະລ່ວງໜ້າ ແລະ ສັນຍາການປະຕິບັດພັນທະງົບປະມານແບບມອບເໝົາລະຫວ່າງລັດຖະບານ (ກະຊວງການເງິນ) ແລະ ແຕ່ລະບໍລິສັດໃຫ້ຮີບຮ້ອນໃນການເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ, ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການໄລ່ລຽງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ທີ່ມາ: ກະຊວງການເງິນ