ໂທລະສັບຕົກນ້ຳ ເຮັດ 5 ຂັ້ນຕອນນີ້ມີໂອກາດລອດ

2979

ອຸບັດເຫດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເມື່ອ ໂດຍທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງຕົວ ແລະ ບັນຫາໂທລະສັບປຽກ ຫຼື ຕົກນ້ຳແມ່ນເປັນສິ່ງຢູ່ໃກ້ຕົວທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າເຮົາຈະພາດມື້ໃດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງຂອງທີ່ຮັກໃກ້ຕົວພົບກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເມື່ອເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາອາດຈະປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ຜິດມາຕະຫຼອດ.

ມີຫຼາຍຄົນທີ່ເຄີຍພົບກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເຄີຍສົງໄສບໍວ່າເວລາທີ່ໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາຕົກນ້ຳ ຂັ້ນຕອນທຳອິດເຮົາຄວນປະຕິບັດສິ່ງໃດເປັນເບື້ອງຕົ້ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃນຂະນະນັ້ນ ເຊິ່ງບາງຄົນເມື່ອເຮັດໂທລະສັບຕົກນ້ຳແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງດັບກໍນຳເອົາໂທລະສັບນັ້ນໄປສາກ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຜິດຢ່າງໃຫຍ່ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຊັອດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບຕາຍໃນທີ່ສຸດ.

ສຳລັບມື້ນີ້ ຈະມາແນະນຳ 5 ຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອາດລອດໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຖິງມືຊ່າງສ້ອມແປງ ດັ່ງນີ້:

▶ ຮີບນຳຂຶ້ນຈາກນ້ຳທັນທີ: ຢ່າມົວແຕ່ເຮັດຫຍັງຕໍ່ບໍ່ຖືກ ເພາະຍິ່ງແຊ່ນ້ຳດົນນານເທົ່າໃດຄວາມເສຍຫາຍກໍຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອໂທລະສັບຕົກນ້ຳຮີບຟ້າວນຳຂຶ້ນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

["]

▶ ຢ່າກົດປຸ່ມເປີດ – ປິດຢ່າງເດັດຂາດ: ລວມເຖິງປຸ່ມຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງໂທລະສັບນັ້ນດ້ວຍ ເພາະຄວາມຊຸ່ມຈາກການຕົກນ້ຳ ຫຼື ແຊ່ນ້ຳ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລັດວົງຈອນ ແລະ ເສຍຫາຍໜັກ ກວ່າເກົ່າ ຫຼື ຖາວອນໄດ້.

▶ ຖອດສ່ວນປະກອບໃຫ້ໄວ: ສ່ວນປະກອບໃນທີ່ນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງຊິມກາດ, ແມັມໂມຣີ, ແບັດເຕີຣີ, ໜ້າກາກດ້ານຫຼັງທີ່ສາມາດຖອດໄດ້ເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື, ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳເອົາຜ້າ ຫຼື ເຈ້ຍທິດຊູ້ຊະນິດທີ່ບໍ່ມີຂົນມາເຊັດນຳເອົານ້ຳອອກ ໃຫ້ແຫ້ງຢ່າງໄວທີ່ສຸດ

▶ ເຂົ້າສານສາມາດຊ່ວຍໄດ້: ເມື່ອໂທລະສັບ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆເລີ່ມແຫ້ງພໍສົມຄວນແລ້ວ ໃຫ້ນຳໄປວາງໄວ້ໃນເຂົ້າສານ ຫຼື ໃນຖົງພລາສ ຕິກທີ່ບັນຈຸຊິລິກ້າ ຫຼື ສານກັນຄວາມຊຸ່ມ ເພື່ອຊ່ວຍດູດ ຄວາມຊຸ່ມທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໂດຍປະໄວ້ປະມານ  2 – 3 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຄວາມຊຸ່ມໝົດໄປຈາກໂທລະສັບແລ້ວ.

▶ ເປີດເຄື່ອງກວດເບິ່ງ: ຫຼັງຈາກໝັ້ນໃຈວ່າແຫ້ງແລ້ວສຸດທ້າຍ ກໍລອງເປີດເຄື່ອງເບິ່ງກ່ອນວ່າອຸປະກອນໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິທຸກຢ່າງ ຫຼື ບໍ່ ໃນເລື່ອງຂອງລຳໂພງ, ການໂທອອກ – ເຂົ້າ, ໜ້າຈໍມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ອື່ນໆພາຍໃນລູກຫຼິ້ນຂອງໂທລະສັບ ກ່ອນທີ່ຈະເສຍເງິນໃນການນຳໄປສູນສ້ອມແປງໂດຍທັນທີ.