ໂຊກຮ້າຍທີ່ຕົກວຽກກໍຍັງມີຂ່າວດີ ມີຫຼາຍກວ່າ 6.000 ຕຳແໜ່ງລໍຖ້າຢູ່

708

ນີ້ອາດເປັນຂ່າວດີທີ່ສຸດຂອງຫຼາຍໆຄົນທີ່ບໍມີວຽກເຮັດງານທຳໃນໄລຍະນີ້ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງທ່ານຮອງນາຍົກມີທິດຊີ້ນຳໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ລະອຽດຊັດເຈນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ ການຝຶກສີມືແຮງງານ ແລະ ປະສານກັບຂະແໜງການ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ເພື່ອຫາວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກໍ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງ ຫຼ້າສຸດມີລາຍງານວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 6000 ຕຳແໜ່ງການພາຍໃນປະເທດລໍຖ້າຢູ່.

ຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍບໍລິສັດຕ້ອງຮັດສາຍແອວໃນງາຍຈ່າຍ ເພື່ອການຄົງຢູ່ຂອງທຸລະກິດ, ມີຫຼາຍທຸລະກິດກໍ່ໄປບໍລອດເພາະຂາດທຶນ ແລະບໍສາມາດເປີດບໍລິການໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຢຸດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ນັ້ນເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດມີໄພວ່າງງານຫຼາຍ, ການຊອກວຽກເຮັດງານທຳກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ສະເພາະແຕ່ບ້ານເຮົາແຕ່ເປັນໄປທົ່ວໂລກ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ຄົນໃນໄວເຮັດວຽກໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ລັດຖະບານແມ່ນບໍ່ໄດ້ນີ້ງເສີຍ ທັງຊອກທຸກວິທີທາງ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານຂອງເວັບໄຊ ບໍລິການຈັດຫາງານສາທາລະນະຊົນ ໄດ້ແຈ້ງວ່າ: ໃນປັດຈຸບັນມີ ຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ມີການຮັບພະນັກງານ ເຊິ່ງຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າ 6.000 ຕຳແໜ່ງ ແລະ ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດງນທຳຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ບໍ່ຄວນພາດໃນການສະໝັກ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈແມ່ນສາມາດຂຶ້ນທະບຽນ ຄວາມຕ້ອງການເຮັດວຽກ ນຳສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ຫຼື ຕິດຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ມີລາຍຊື່ ແລະ ຕ້ອງການພະນັກງານໂດຍກົງ (ຈະຂຶ້ນເບີໂທ ແລະ ເວັບໄຊໃຫ້ດ້ານລຸ່ມ)ເພື່ອຈະໄດ້ມີການປຶກສາ ສອບຖາມກ່ຽວກັບສະພາບຕ່າງໆ ກໍ່ຈະເປັນການດີ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດມີດັ່ງນີ້.
www.pes.molsw.gov.la

 1. ບໍລິສັດ ອາລີພັດທະນາກະສິກຳ: ກຳມະກອນປູກກ້ວຍ 120 ຄົນ/ຍິງ 60 ບໍ່ຈຳກັດການສຶກສາ ເງິນເດືອນ 500.000 ກີບ (ໂທ 030 4541 576)
 2. ບໍລິສັດ ຫວາຫວຸ້ຍ ສາຂາ1: ກຳມະກອນປູກກ້ວຍ  100 ຄົນ/ ຍິງ 50 ບໍ່ຈຳກັດການສຶກສາເງິນເດືອນ 500.000 ກີບ (ໂທ 020 55221319)
 3. ບໍລິສັດ ຊິນຖາພັດທະນາກະສິກຳສາຂາ1: ກຳມະກອນປູກກ້ວຍ 80 ຄົນ/ຍິງ40 ບໍ່ຈຳກັດການສຶກສາ ເງິນເດືອນ 500.000 ກີບ (ໂທ 020 5994 0938)
 4. ບໍລິສັດຫວາຫວຸ້ຍສາຂາ2: ກຳມະກອນປູກກ້ວຍ 80 ຄົນ/ຍິງ40 ບໍ່ຈຳກັດການສຶກສາ 500.000 ກີບ (ໂທ 020 5538 0960)
 5. ບໍລິສັດແອວກາເມັນ: 1 ຫຍິບໂສ້ງ 120 ຄົນ/ຍິງ ອາຍຸ 18 ຂຶ້ນໄປ ຈົບປໍ 5 ເງິນເດືອນ                             100.000 ກີບ ແລະ 2 ກວດເຄື່ອງ 30 ຄົນ/ຍິງ ອາຍຸ 19 ຂຶ້ນໄປ ຈົບປໍ 5 ເງິນເດືອນ 1.100.000 ກີບ (ໂທ 55668828)
 6. ໂຮງງານຢາມາເກັນ ອັບພາເຣວ: ປະກອບສ່ວນເສື້ອຜ້າ 70 ຄົນ/ຍິງ 60, ອາຍຸ 18-30 ຈົບປະຖົມ ເງິນເດືອນ 1.100.000 ກີບ ( ໂທ 021 710819)
 7. ໂຮງງານ ອິນທີເມດແຟຊັ່ນອາບີລາວ: ຕັດຫຍິບ 41ຄົນ/ຍິງ 38, ອາຍຸ 18 ຂຶ້ນໄປ ຈົບປໍ 5 ເງິນເດືອນ 1.100.000 ກີບ (ໂທ 021 776636)
 8. ບໍລິສັດວຽງຈັນເຈຍລະໄນເພັດຈຳກັດ: 102 ຄົນ/ຍິງ 1, ອາຍຸ 18 ຂຶ້ນໄປ ສາມາດອ່ານຂຽນໄດ້ ເງິນເດືອນ 1.100.000 ກີບ (021 417066, 030 5433303)
 9. ບໍລິສັດ ຊີເຄແອວຈຳກັດ: ຫຍິບເກີບ 300 ຄົນ/ຍິງ 200, ອາຍຸ 18 ຂຶ້ນໄປ ບໍ່ຈຳກັດການສຶກສາເງິນເດືອນ 1.100.000 ກີບ (ໂທ021463221)
 10. ບໍລິສັດໂນຢາ: 4.000 ຄົນ ອາຍຸ 18 ຂຶ້ນໄປ ບໍ່ຈຳກັດການສຶກສາ ເງິນເດືອນ 1.400.000-2.500.000 ກີບ (ໂທ 02052535228)
 11. ບໍລິສັດທຣີໂອລາວ ເອັກປອດຈຳກັດ: 300 ຄົນ (ໂທ 021 63206875)
 12. ບໍລິສັດຊານຕິກສ໌ ແລະ ບໍລິສັດຊັນເຕ້ລາວ2: 200 ຄົນ ເງິນເດືອນ 1.300.000-1.400.000 ກີບ (ໂທ 201 671011
 13. ບໍລິສັດຕຣີມາກສ໌ຈຳກັດ: 200 ຄົນ (ໂທ 021 212089, 020 5431 7748, 020 5868 1725)
 • ສຳລັບຕ່າງແຂວງຕິດຕໍ່ສອບຖາມທີ່:
 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 2640498
 2. ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ (856-30) 4826 725
 3. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ (856-30) 4601 389
 4. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ (856-84) 211 897
 5. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (856-71) 260 346
 6. ແຂວງ ຫົວພັນ (856-30) 5206 446
 7. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ (856-74) 211 085
 8. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ (856-30) 567 110
 9. ແຂວງ ວຽງຈັນ (856-23) 431 018
 10. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ (856-54) 791 022
 11. ແຂວງ ຄຳມ່ວນ (856-51) 212 185
 12. ແຂວງ ສະຫວັນເຂດ (856-41) 212 023
 13. ແຂວງ ສາລະວັນ (856-34) 211 045
 14. ແຂວງ ເຊກອງ (856-38) 211 019
 15. ແຂວງຈຳປາສັກ (856-31) 212 050
 16. ແຂວງ ອັດຕະປື (856-36) 211 037