ສ່ອງກົດລະບຽບການແຂ່ງຂັນເປຕັງ ໃນກີລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ຄາດຈະໃຊ້ໃນຄັ້ງທີ 11 ຕໍ່

291

ດັ່ງທີ່ຮູ້ການແຂ່ງຂັນກີລາເປຕັງ ເປັນກີລາຍອດນິຍົມໃນສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດເຂົ້າເປັນ 1 ໃນກີລາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງກ່ອນຈະໄປຮູ້ກກົດລະບຽບຂອງກີລາເປຕັງ ເຮົາໄປຮູ້ເດີ່ນ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການແຂ່ງຂັນກີລາເປຕັງນໍາກັນກ່ອນ.
-ເດີ່ນ: ມີລວງຍາວ 15 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ 4 ແມັດ ຕ້ອງເປັນເດີ່ນທີ່ຢຽບແໜ້ນ, ຮາບພຽງດີ, ໃສ່ຫີນໂຮຍໜ້າ, ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ມີແສງເຫຼື້ອມມາກະທົບໃສ່.
-ຫົວເດີ່ນ ຫຼື ຫຼັງເດີນຕ້ອງມີປ້າຍຂຶ້ນ ຄະແນນຂອງແຕ່ລະທີມ
-ໝາກບຸ້ນ ແລະ ໝາກບີນ້ອຍ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການແຂ່ງຂັນ ຈະຕ້ອງຖຶືກຮັບຮອງເອົາຈາກສະຫະພັນເປຕັງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະຫະພັນເປຕັງນາໆຊາດ.

ມື້ນີ້ທີມຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ຈະພາໄປເບິ່ງ ກົດລະບຽບການແຂ່ງຂັນກີລາເປຕັງ ໃນກີລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 10 ທີ່ຜ່ານມາ ສະບັບເລກທີ 748/ສສກ.ກສ ລົງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2013.ມີດັ່ງນີ້:
ມາດຕາ 4: ລະບຽບການແຂ່ງຂັນ ( ຈະຄັດເອົາສະເພາະຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຄວນຮູ້ )
4.1.ບັນດາກະຊວງ, ແຂວງແລະນະຄອນຫຼວງສາມາດສົ່ງນັກກິລາ 11 ລາຍການແຂ່ງຂັນ, ຊຶ່ງປະກອບມີ ຄະນະຄູຝຶກແລະນັກກິລາ, ສ່ວນນັກກິລາຄົນໜຶ່ງ ແມ່ນສາມາດເລືອກຫຼິ້ນປະເພດໃດກໍ່ໄດ້, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2 ລາຍການແຂ່ງຂັນ.
4.2. ກ່ອນເລີ່ມການແຂ່ງຂັນ 30 ນາທີຄະນະນໍາ ຫຼື ຄູຝຶກຕ້ອງສົ່ງລາຍຊື່ນັກກິລາຕົວຈິງທີ່ໄດ້ແຈ້ງລາຍຊື່ວ່າສົ່ງຫຼິ້ນປະເພດນັ້ນ, ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຕັດສິນ.
4.3.ກ່ອນການແຂ່ງຂັນຮອບຄັດເລືອກ ຫຼື ຮອບນອກເຂົ້າ ຫຼື ຊີງຊະນະເລີດ, ກຳມະການຕັດສິນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກກິລາລົງວອມໄດ້ບໍ່ເກີນ 5 ນາທີ.

4.4. ແຂ່ງຂັນປະເພດດ່ຽວ, ທີມຄູ່, ທີມຊຸດ ນັກກີລາຄົນໜຶ່ງແມ່ນສາມາດລົງຫຼິ້ນໄດ້ 2 ລາຍການເທົ່ານັ້ນ.
4.5. ສາມາດປ່ຽນໂຕນັກກີລາໄດ້ສະເພາະແຕ່ທີມຊຸດຊາຍ ຫຼື ທີມຊຸດຍິງ ເທົ່ານັ້ນ.
4.6. ເມື່ອເວລາແຂ່ງຂັນນັກກິລາທີມໃດ, ຄູ່ໃດ, ດ່ຽວ ແລະ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງມາລົງເດີ່ນຊ້າກ່ວາ 15 ນາທີກໍາມະການຕັດສິນການແຂ່ງຂັນຈະຕັດ 1 ຄະແນນ, ແຕ່ວ່າ 5 ນາທີ ຕໍ່ໄປແມ່ນຕັດ 1 ຄະແນນ ແລະ ຖ້າຄົບ 1 ຊົ່ວໂມງຍັງລົງສະໜາມແຂ່ງຂັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ສະລະສິດໃນເກມນັ້ນ ແລະ ເກມຕໍ່ໄປຖ້າພ້ອມກໍ່ໃຫ້ລົງການແຂ່ງຂັນໄດ້.
4.7. ເມື່ອເວລາໂຍນລູກບີນ້ອຍແລ້ວຕ້ອງໄປຫາໝາກບຸ້ນພາຍໃນ 1 ນາທີ ຖ້າທີມໃດຫຼິ້ນຊ້າກ່ວາ 1 ນາທີ ກໍາມະການຕັດສິນຈະຕັກເຕືອນກ່ອນ, ເທື່ອທີສອງຫາກຍັງຫຼິ້ນຊ້າກາຍ 1 ນາທີ ອີກກໍາມະການຈະຕັດສິນຈະຈັບຟາວລູກບຸ້ນໜ່ວຍນັ້ນເລີຍ.
4.9. ສໍາລັບນັກກີລາທີ່ກໍາລັງຈະລົງເດີ່ນເພື່ອແຂ່ງຂັນ ກ່ອນຈະໂຍນລູກບີໃຫ້ຂີດວົງມົນໄວ້ກ່ອນ ແຕ່ລະວົງບໍ່ໃຫ້ນ້ອຍກວ່າ 32 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າ 50 ຊັງຕີແມັດ.

["]

4.10.ນັກກີລາເມື່ອຢູ່ໃນວົງມັນນັ້ນແລ້ວ ເວລາຈະໄປຫຼິ້ນລູກບຸ້ນຫ້າມຢຽບເສັ້ນວົງມົນ ແລະ ກໍຫ້າມອອກນອກເສັ້ນວົງມົນຈົນກວ່າລູກບຸ້ນ ທິີ່ໂຍນໄປ ຫຼື ຍິງໄປຈະຕົກລົງເດີ່ນ.
4.11.ໄລຍະຍາວຂອງການໂຍນລູກບີຢູ່ໃນເດີ່ນແມ່ນມີໄລຍະແຕ່ 6 ຫາ 10 ແມັດ ຖືວ່າແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະ ລູກບີຕ້ອງຫ່າງຈາກເສັ້ນຂອງເດີ່ນ 1 ແມັດ ແລະ ເສັ້ນກາງສະໜາມ 0,5 ແມັດ.
4.12.ໃນເວລາລົງເດີ່ນແຂ່ງຂັນເມື່ອຄູ່ແຂ່ງໄປໝາກບຸ້ນແລ້ວອີກຝ່າຍຈະຕ້ອງໄປໝາກບຸ້ນພາຍໃນເວລາ 1 ນາທີ (ຖ້າກໍາມະການເຕືອນ 1 ຄັ້ງ ແລ້ວຍັງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກໍາມະການຕັດສິນຈະຕັດຟາວ ລູກໝາກບຸ້ນທີ່ກໍາລັງຈະໂຍນໄປ 1 ລູກ.
4.16.ເມື່ອນັກກີລາເຂົ້າວົງມົນແລ້ວ ຄູ່ແຂ່ງຕ້ອງຢູ່ຫຼັງຂອງວົງມົນ 2 ແມັດຂຶ້ນໄປ.
4.17.ກ່ອນຈະໂຍນລູກບີໃໝ່ນັ້ນ, ຖ້າລູກບີຢູ່ບ່ອນໃດໃຫ້ຂີດວົງມົນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຫຼື ມີສິດຍ້າຍກັບຫຼັງໄດ້ບໍ່ເກີນ 1 ແມັດຫ້າມຍ້າຍຂຶ້ນໄປທາງໜ້າ.

4.18.ກ່ອນຈະໂຍນໝາກບີຕ້ອງເບິ່ງເສັ້ນວົງມົນຫ່າງຈາກຫຼັງ 1 ແມັດເສັ້ນຂ້າງ 1 ແມັດ ແລະ ເສັ້ນເທິງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 1 ແມັດຫາ 4 ແມັດຖຶວ່າຫຼິ້ນໄດ້ ແຕ່ວ່າລູກບີຕ້ອງຢູ່ລະຫວ່າງ 6-10 ແມັດ
4.19.ກໍລະນີລູກບູນ ຫຼື ໝາກບີຍັງຕິດກັບເສັ້ນເບື້ອງນອກຖືວ່າລູກນັ້ນຍັງໃຊ້ໄດ້, ເວັ້ນເສຍບໍ່ໄດ້ຕິດເສັ້ນ
4.21.ຖ້າໝາກບຸ້ນມີໄລຍະຫ່າງສະເໝີກັນ ໂດຍທີ່ທັງສອງຝ່າຍຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ຝ່າຍທີ່ມາຕາມຫຼັງ ເຊິ່ງນັກກີລາທີ່ເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ໝາກບຸ້ນນັ້ນສະເໝີກັນຈະໄດ້ເປັນຝ່າຍເຂົ້າໄປອີກ ແລ້ວສະຫຼັບປ່ຽນກັນເຂົ້າ.
4.22.ເມື່ອເວລາແຂ່ງຂັນນັກກີລາຕີບຸ້ນໄປຖືກບີຖອຍຫຼັງກັບມາ 3 ແມັດ ຖືວ່າຍັງຫຼິ້ນໄດ້ຍົກເວັ້ນບໍ່ເຖິງ 3 ແມັດ