ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນໍ້າສະ ແລະ ນໍ້າອອນ ເມືອງລອງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ

144

ໂຄງການຟື້ນຟູຊົນລະປະທານ ນໍ້າສະ ແລະນໍ້າອອນ ເມືອງລອງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາທີ່ກໍ່ສ້າງແຕ່ຕົ້ນປີ 2021 ມູນຄ່າ 6 ຕື້ກວ່າກີບ ປັດຈຸບັນສໍາເລັດແລ້ວ100% ສາມາດສະໜອງນໍ້າໃນເນື້ອທີ່ກວ່າ 238 ເຮັດຕາ.

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງ ຊົນນະບົດພາກເໜືອ ໄດ້ລົງກວດກາ ຊົນລະປະທານ ນໍ້າສະ ແລະ ນໍ້າອອນ ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ນໍາໂດຍທ່ານ ພີມແກ້ວ ທໍາລະສີນ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ມີຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ, ຕາງໜ້າບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

["]

ໂຄງການຟື້ນຟູຊົນລະປະທານ ນໍ້າສະ ແລະນໍ້າອອນ ເມືອງລອງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ ປີ 2021 ມາຮອດປະຈຸບັນສໍາເລັດ 100 %, ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດ ແກ້ວວິໄລ ກໍ່ສ້າງເຄຫາ-ຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດ.
ຊົນລະປະທານທັງ 2 ແຫຼ່ງດັ່ງກາວສາມາດສະໜອງນໍ້າເຂົ້າຮົດເນື້ອທີ່ນາໄດ້ທັງໝົດ 238 ເຮັກຕາ ໃນ 2 ກຸ່ມບ້ານຄື: ກຸ່ມບ້ານສະ ແລະ ກຸ່ມບ້ານຊຽງກົກ ໃນນີ້ ກຸ່ມບ້ານສະ ປະກອບມີເນື້ອທີ່ 160 ເຮັກຕາ ໃນຈໍານວນ 2 ບ້ານເປົ້າໝາຍຄື: ບ້ານສະ ແລະ ບ້ານຕີນດອຍ. ຊົນລະປະທານນໍ້າສະປະກອບມີຝາຍນໍ້າລົ້ນຈໍານວນ 14 ຫົວງານ ແລະ ປະຕູຮັບນໍ້າ 9 ປະຕູ.

ສໍາລັບຊົນລະປະທານນໍ້າອອນກຸ່ມບ້ານຊຽງກົກ ສາມາດສະໜອງນໍ້າຮົດເນື້ອທີ່ນາໄດ້ 78 ເຮັກຕາ ໃນຈໍານວນ 4 ບ້ານເປົ້າໝາຍຄື: ບ້ານຊຽງກົກເກົ່າ, ບ້ານຊຽງກົກໃໝ່, ບ້ານກົກມ່ວງ ແລະ ບ້ານສົມປານໃຕ້. ຊົນລະປະທານນໍ້າອອນລວມມີ 28 ຫົວງານ, ກັນເຈື່ອນ 4 ແຫ່ງ, ມີປະຕູນໍ້າ 14 ປະຕູ ແລະ ມີຄອງເໝືອງ 29 ເສັ້ນ.
ຊົນລະປະທານທັງ 2 ແຫຼ່ງລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 6 ຕື້ 294 ລ້ານ 4 ແສນ ກວ່າກີບ ໂດຍແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ .

ການລົງກວດກາຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການປະເມີນຜົນສໍາເລັດຂອງຊົນລະປະທານນໍ້າສະ ແລະ ນໍ້າອອນ, ພ້ອມທັງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນນໍາໃຊ້ທາງດ້ານຄຸນນະພາບການໃຊ້ງານຂອງຝາຍ, ປະຕູຮັບນໍ້າ ແລະ ຄອງເໝືອງ ທີ່ຈະສາມາດຕອງສະໜອງນໍ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທັງ 2 ກຸ່ມບ້ານໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດກະສິກໍາ, ເຮັດນາ ແລະ ປູກພືດອື່ນໆໄດ້ຢາງພຽງພໍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.