ປູກຜັກກາດຊອມ 30 ກວ່າມື້ ກໍສາມາດຂາຍໄດ້ແລ້ວ

571

ການປູກພືດທຸກໆຊະນິດຫາກມີເປົ້າໝາຍປູກເປັນສິນຄ້າ ແມ່ນລ້ວນແຕ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບແກ່ຄອບຄົວກໍຄືຜູ້ປະກອບການ ຂໍພຽງແຕ່ມີໃຈພາກພຽນ ແລະ ອົດທົນໃນການບົວລະບັດຮັກສາ ກໍຈະເກີດຜົນໃຫ້ແກ່ການປູກພືດກະສິກຳນັ້ນໆ.

ຄໍລຳກະສິກຳມື້ນີ້ ຂໍນຳສະເໜີບາງບົດຮຽນແລກປ່ຽນໃນການປູກຜັກກາດຊອມ ເຊິ່ງຜ່ານມາຜັກປະເພດນີ້ຖືວ່າເປັນອີກໜຶ່ງປະເພດພືດຜັກທີ່ສັງຄົມນິຍົມບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເຊິ່ງມີໂອກາດສ້າງຜົນຕອບຮັບໄວໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກ ໂດຍສະເພາະການຈໍາໜ່າຍສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ.

1. ການກະກຽມດິນໜານປູກ ແລະ ກ້າເບ້ຍ.

ໄຖ ແລະ ຂຸດໃຫ້ເລິກປະມານ 15 – 20 ຊັງຕີແມັດ, ຈາກນັ້ນກໍຫວ່ານປູນຂາວອັດຕາ 1 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຕາແມັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍປະດິນໄວ້ປະມານ 5 – 7 ມື້. ແລ້ວກໍເຮັດເປັນໜານເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການປູກ. ສ່ວນຄວາມຍາວຂອງໜານແມ່ນຂຶ້ນກັບພື້ນທີ່ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ.

["]

ຫຼັງຈາກເຮັດໜານສໍາເລັດກໍຫວ່ານຝຸ່ນຄອກໃນອັດຕາ 1 ກິໂລກຣາມໃຫ້ທົ່ວໜານແລ້ວປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັບດິນ ເມື່ອສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍຫວ່ານແກ່ນຜັກກາດໃສ່ທົ່ວໜານ ໂດຍສັງເກດບໍ່ໃຫ້ແກ່ນເມັດຕິດກັນ ຫຼື ຖີ່ເກີນໄປ ແລ້ວຫົດນ້ຳໃຫ້ທົ່ວໜານເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນແຕ່ລະມື້.

2. ວິທີການປູກ.

ເມື່ອເບ້ຍອາຍຸໄດ້ 15 – 20 ມື້ ເຮົາກໍສາມາດຄັດເລືອກ ແລະ ຍ້າຍເບ້ຍເພື່ອປູກໃສ່ໜານຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ໃນການປູກນີ້ເຮົາສາມາດປູກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ແຖວ ປະມານ 15 x 20 ຊັງຕີແມັດ.

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร

3. ການບົວລະບັດຮັກສາ.

ເມື່ອປູກສໍາເລັດແລ້ວພະຍາຍາມບົວລະບັດຮັກສາໃນການຫົດນ້ຳ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ( ເຊົ້າ – ແລງ ) ໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນແຕ່ບໍ່ຫົດປຽກເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດພືດຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ. ສ່ວນການໃສ່ຝຸ່ນຫຼັງຈາກປູກຜັກໄດ້ 5 – 7 ມື້ແລ້ວ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນເລັ່ງຄັ້ງທຳອິດສູດ 46 – 00 – 00 ອັດ ຕາ 1 ບ່ວງແກງຕໍ່ນ້ຳ 1 ບົວ ( 30 ກຣາມ/10 ລິດ ) ຫົດໃນເນື້ອທີ່ 2 – 3 ຕາແມັດ. ຫຼັງຈາກໄດ້ປະມານ 15 – 20 ມື້ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນສູດ 16 – 20 – 00 ອັດຕາ 1 ບ່ວງແກງຕໍ່ນ້ຳ 1 ບົວ ( 30 ກຣາມ/10 ລິດ ) ຫົດໃນເນື້ອທີ່ 1 – 2 ຕາແມັດ.

ສ່ວນການກຳຈັດວັດສະພືດຫຼັງຈາກທີ່ປູກໄດ້ 5 ມື້ແລ້ວ ໃຫ້ຈີ້ມ ຫຼື ພວນດິນເພື່ອກຳຈັດວັດສະພືດທີ່ເກີດໃໝ່ກ່ອນທີ່ຈະໃສ່ຝຸ່ນ ຄັ້ງທີ 1, ພວນດິນ ແລະ ຫຼົກຫຍ້າຫຼັງປູກໄດ້ 15 ມື້ ກ່ອນໃສ່ຝຸ່ນຄັ້ງທີ 2. ສ່ວນການສີດຢາຄວນສັງເກດເບິ່ງໄລຍະປູກຫຼີກເວັ້ນທີ່ສຸດໃນການນຳໃຊ້ຢາເຄມີ; ຄວນນຳໃຊ້ຢາສະໜຸນໄພເພື່ອປ້ອງກັນສັດຕູພືດ ແລະ ເປັນຜົນດີຕໍ່ຜູ້ຄົນປູກນຳອີກ.

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

4. ການເກັບຜົນຜະລິດ.

ເມື່ອຜັກອາຍຸໄດ້ 30 ກວ່າວັນແລ້ວ ( ນັບແຕ່ມື້ຫວ່ານແກ່ນ ) ກໍສາມາດເກັບຜັກໄດ້ ໂດຍຕັດເອົາທັງຕົ້ນ ແລ້ວລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ແລະ ບັນຈຸໃສ່ກະຕ່າທີ່ສະອາດກໍສາມາດນຳໄປຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

ຂໍ້ມູນດີໆຈາກຄໍລຳກະສິກຳໃນມື້ນີ້ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານຜູ້ອ່ານ ເພື່ອນໍາໄປທົດລອງໃຊ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ຄວາມເໝາະສົມ.

( ທີ່ມາ: ກະເສດນາບົງເພື່ອການພັດທະນາ )