ລະດູຝົນປູກພືດຫຍັງກໍງ່າຍ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນຖົ່ວເຫຼືອງ

259

ລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນເມສາ ຈະເໝາະແກ່ການປູກພືດທີ່ມັກນໍ້າໜ້ອຍ ຫຼື ອາກາດທີ່ບໍ່ຮ້ອນເອົ້າປານໃດ ເຊິ່ງລະດູນີ້ຄວນປູກພືດທີ່ມັກອາກາດເຢັນຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ດີ ເຊັ່ນ: ຜັກສະຫຼັດ, ຜັກກາດຫົວ, ຫົວກະຣົດ, ຜັກຫອມປ້ອມ, ປະເພດຜັກກາດ, ກະລໍ່າປີ, ກະລໍ່າດອກ, ຫອມແປ, ຖົ່ວດິນ…

ລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ ເໝາະແກ່ການປູກປະເພດທີ່ມັກນໍ້າຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຜັກບົ້ງ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ຜັກກາດ, ໝາກຖົ່ວ, ໝາກບວບ, ໝາກອຶ, ໝາກແຕງ, ກະຣົດ, ໝາກໂມເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ສ່ວນຖົ່ວເຫຼືອງ ແມ່ນສາມາດປູກໄດ້ທັງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ເຊິ່ງລະດູແລ້ງຄວນເລີ່ມປູກແຕ່ຕົ້ນເດືອນພະຈິກ, ຈະສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ ຫາ ກຸມພາ; ສໍາລັບລະດູຝົນຄວນເລີ່ມປູກແຕ່ກາງເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ ເຊິ່ງຈະເກັບກ່ຽວໄດ້ໃນລະຫວ່າງເດືອນພະຈິກ ຫາ ທັນວາ ໂດຍລວມແລ້ວຂໍພຽງແຕ່ມີພື້ນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນສາມາດປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

Slide
Slide
Slide

ດິນທີ່ຈະປູກຖົ່ວເຫຼືອງຕ້ອງເປັນດິນທີ່ຜຸຜຸ່ຍ ແຕ່ຖ້າເປັນດິນໜຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ເປັນຕົ້ນນ້ອຍ ຫຼື ອາດຕາຍໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ຕ້ອງເປັນດິນທີ່ລະບາຍນໍ້າໄດ້ດີ, ບໍ່ມີນໍ້າຖ້ວມຂັງ. ຫຼັງຈາກໄດ້ດິນທີ່ເໝາະສົມແລ້ວໃຫ້ໄຖດິນຕາກແດດໄວ້ປະມານ 1 ຫາ 2 ອາທິດ ເພື່ອກໍາຈັດວັດສະພືດ ແລະ ກໍາຈັດສັດຕູພືດບາງຊະນິດໃນດິນ.

ຖົ່ວເຫຼືອງມີການປັບຕົວໄປຕາມອັດຕາການປູກ, ຖ້າປູກໜາແໜ້ນຫຼາຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ແຕກງ່າໜ້ອຍ ແລະ ສົ່ງຜົນເຖິງການເປັນໝາກໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ໄລຍະຫ່າງທີ່ເໝາະສົມຄວນໃຫ້ມີຄວາມໜາແໜ້ນ 30ຂຸມ/1 ແມັດ ຫຼື ໄລຍະຫ່າງລະຫງວ່າງຕົ້ນປະມານ 20 ຫາ 25 ຊັງຕີແມັດ.

ການໃສ່ຝຸ່ນ: ໃຫ້ໃສ່ໃນອັດຕາ 25ກິໂລ/ໄລ່, ໃນນີ້ແບ່ງສູດຝຸ່ນອອກເປັນ 2 ຊະນິດ ຄື: 15:15:15 ແລະ 46:0:0.

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นพืช และกลางแจ้ง

ຕອນກຽມດິນກ່ອນຄາດຄັ້ງສຸດທ້າຍຕ້ອງໃສ່ຝຸ່ນຮອງພື້ນກ່ອນສູດ 15:15:15 ຈໍານວນ 10 ກິໂລ/ໄລ່, ປູນຂາວ 30 ກິໂລ/ໄລ່, ພ້ອມທັງຝຸ່ນສັດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 700 ຫາ 1.000 ກິໂລ/ ໄລ່. ພາຍຫຼັງປູກໄດ້ 20 ຫາ 25 ວັນ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນເລັ່ງຄັ້ງທີ 2 ໂດຍປະສົມຝຸ່ນ 46:0:0 ຈໍານວນ 10 ກິໂລ/ໄລ່ ແລະ ສູດ 15:15:15 ຈໍານວນ 5 ກິໂລ/ໄລ່ ແລ້ວປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ພ້ອມນໍາໄປ ຫວ່ານໃສ່ວ່າງຂອງຕົ້ນຖົ່ວ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ: ຂໍພຽງໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມສະເໝີ ແລະ ໝັ່ນເສຍຫຍ້າ ຖ້າສັງເກດເຫັນຫຍ້າຂຶ້ນປະມານ 20% ໃຫ້ຮີບກໍາຈັດຖິ້ມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ຫຍ້າຍາດກິນທາດອາຫານນໍາຕົ້ນຖົ່ວ.

( ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວ 44 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການພັດທະນາ )