ກິນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບດິບອັນຕະລາຍບໍ່ ຍື່ງໃນທ້ອງ ດູດນ້ຳໃນລຳໄສ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່?

247

ໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບດິບ ກຸບໆ ກອບໆ ພຽງແຕ່ໂຮຍຜົງຕື່ມ ຄວາມແຊບເຂົ້າໄປຈັກໜ້ອຍ ກໍກາຍເປັນອາຫານກິນຫຼິ້ນທີ່ເຮັດງ່າຍ ລາຄາແສນຖືກ ແຕ່ກິນແບບນີ້ອັນຕະລາຍບໍ່ ມາເບິ່ງນຳກັນ.

ກິນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບດິບອັນຕະລາຍບໍ່?

ສຳລັບປະເດັນນີ້ຕ້ອງອະທິບາຍກ່ອນວ່າແທ້ໆແລ້ວໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບໃນຊອງເປັນໝີ່ທີ່ຜ່ານການຈືນ ຫຼື ອົບແຫ້ງຈົນສຸກແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນກໍສາມາດກິນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕົ້ມກໍໄດ້ ເພາະບໍ່ແມ່ນແປ້ງດິບຢ່າງທີ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈ ສະຫຼຸບກໍຄືເຖິງເຮົາກິນເຂົ້າໄປກໍບໍ່ໄດ້ຍື່ງໃນທ້ອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລຳໄສ້ຢ່າງທີ່ກັງວົນກັນ.

Slide
Slide
Slide

ໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບດູດນ້ຳໃນລຳໄສ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ດ້ວຍຄວາມທີ່ເປັນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບບໍ່ແມ່ນແປ້ງດິບ ເວລາກິນກໍຄືເຮົາກິນແປ້ງຈືນກອບທົ່ວໄປ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດດູດນ້ຳໃນລຳໄສ້ເຮົາໄດ້ ແລະ ການກິນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບດິບ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ.

ກິນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບດິບຕຸ້ຍບໍ່?

ໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບເປັນແປ້ງຈືນກອບ ແລະ ຍັງຖືກປຸງລົດຊາດດ້ວຍເຄື່ອງປຸງທີ່ອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍໂຊດ້ຽມ, ດັ່ງນັ້ນຫາກກິນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບຫຼາຍໆແນ່ນອນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຕົວບວມຈາກໂຊດ້ຽມຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ແລະ ແປ້ງທີ່ຈືນກອບແລ້ວກໍເປັນອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຂ້ອນຂ້າງສູງ ຫາກກິນປະຈຳ ແລະ ກິນໃນປະລິມານຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ອອກກຳລັງກາຍກໍມີສິດນ້ຳໜັກຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ.

ການກິນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບດິບກັບຂໍ້ທີ່ຄວນລະວັງ

ເຖິງວ່າການກິນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບດິບຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລຳໄສ້ ແຕ່ວ່າຫາກກິນຫຼາຍເກີນໄປກໍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທ້ອງອືດ, ທ້ອງເຟີ້ ຫຼື ຈຸກສຽບແໜ້ນທ້ອງໄດ້ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຍ່ອຍແປ້ງເຫຼົ່ານີ້ດົນກວ່າໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບແບບຕົ້ມແລ້ວ ທີ່ສຳຄັນການກິນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບດິບກໍຄວນລະວັງປະລິມານໂຊດ້ຽມນຳ ເພາະຫຼາຍຄົນກິນເພີນຈົນຕໍ່ຖົງທີ 2 ຖົງທີ 3 ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໂຊດ້ຽມຈາກເຄື່ອງປຸງ ແລະ ຜົງນົວທີ່ຫຼາຍເກີນໄປສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ.

ໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບຈະແບບຕົ້ມ ຫຼື ກິນດິບກໍຄວນກິນແຕ່ພໍດີ

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນຕ້ອງລະວັງໃນການກິນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ບໍ່ວ່າຈະແບບຕົ້ມ ຫຼື ບໍ່ຕົ້ມກໍຄືໂຊດ້ຽມຢ່າງທີ່ເຮົາໄດ້ບອກໄປ ເພາະໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວປະລິມານໂຊດ້ຽມໃນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ 1 ຊອງ ຈະສູງປະມານ 50% ຂອງປະລິມານໂຊດ້ຽມທີ່ຮ່າງກາຍຄວນໄດ້ຮັບ, ສະນັ້ນພະຍາຍາມຢ່າກິນໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບເກີນ 2 ຊອງຕໍ່ມື້.

ທີ່ມາ: health.kapook.com/view230435.html