ການຮຽນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມແມ່ນຫຍັງ?

1034

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນເອງເຄີຍໄດ້ຍິນແຕ່ວ່າການຮຽນການປຸງແຕ່ງ ແມ່ນການຮຽນປຸງແຕ່ງອາຫານພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນ ຄວາມຈິງແລ້ວສາຂາການຮຽນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ແມ່ນການຮຽນຮູ້ເຖິງວິທີ ແລະ ສູດປຸງແຕ່ງອາຫານປະເພດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເຮັດເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ. ສະນັ້ນ, ເຮົາມາເບິ່ງຄໍາຖາມຍອດນິຍົມທີ່ຖືກຖາມຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງກັນເບິ່ງວ່າມີຫຍັງແດ່?

1. ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ແມ່ນຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງແດ່?

ການຮຽນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມປະກອບດ້ວຍຫຼາຍໆວິຊາຮຽນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄປເຮັດວຽກຕົວຈິງໄດ້ເລີຍ ເຊັ່ນ: ມີການຮຽນການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ຮຽນຮູ້ສູດຂອງການເຮັດອາຫານ, ສ້າງເມນູອາຫານຂອງຕົນເອງດ້ວຍຄວາມຄິດໃໝ່ໆ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການສື່ສານ ແລະ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ການບໍລິການລູກຄ້າ, ການບໍລິການດ້ານການຕະຫຼາດ, ການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ ແລະ ການຝຶກການນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການບໍລິການ.

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และสถานที่ในร่ม

2. ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຮຽນ ແລະ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂແນວໃດຈຶ່ງຈະເຂົ້າຮຽນໄດ້?

ສໍາລັບຫຼັກສູດການຮຽນຈະມີໄລຍະຮຽນຕັ້ງແຕ່ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ, ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ 6 ເດືອນ, ຫຼັກສູດຊັ້ນກາງ 2 ປີ ແລະ ຫຼັກສູດຊັ້ນກາງ 3 ປີ. ສ່ວນເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກຮຽນນັ້ນຂໍພຽງແຕ່ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫຼື ຕອນປາຍກໍສາມາດສະໝັກເຂົ້າຮຽນໄດ້ແລ້ວ.

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และสถานที่ในร่ม

3. ມີໂຮງຮຽນ ຫຼື ວິທະຍາໄລໃດແດ່ທີ່ເປີດສອນ?

– ມີໂຮງຮຽນ ຫຼື ວິທະຍາໄລທີ່ເປີດສອນໃນສາຂາ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ຢູ່ໃນທຸກແຂວງ ທົ່ວປະເທດ.

4. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວຈະມີ ຄວາມຮູ້ຫຍັງຕິດຕົວແດ່?

• ຫຼັກການປຸງແຕ່ງອາຫານຂັ້ນພື້ນຖານ

• ຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຫຼາກຫຼາຍປະເພດ

• ທັກສະການວາງແຜນບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານ ແລະ ການຈັດງານລ້ຽງ

• ທັກສະການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

• ມີພື້ນຖານໃນການປະຍຸກອາຫານ ແລະ ຄິດຄົ້ນສູດອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມແບບໃໝ່ໆ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

5. ເມື່ອຮຽນຈົບໄປແລ້ວສາມາດເຮັດວຽກຫຍັງໄດ້ແດ່?

• ສາມາດປະກອບອາຊີບເປັນພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວຕາມຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ ແລະ ພັດຕາຄານຕ່າງໆ

• ສາມາດເປີດຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

• ເປັນຜູ້ພັດທະນາສູດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

• ເປັນນັກຂຽນປຶ້ມສູດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

• ເປັນອາຈານສອນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

• ປະກອບອາຊີບເປັນບາເທັນເດີ ຫຼື ບາຣິສຕ້າໄດ້

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ของหวาน และสถานที่ในร่ม

ພ້ອມແລ້ວບໍ່ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຮຽນໃນຕອນນີ້ ເພາະເມື່ອມີການເປີດປະເທດອີກບັນດາຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມຈະຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າຫາກນ້ອງໆຄົນໃດມີ ຄວາມສົນໃຈຮຽນໃນຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່:
Facebook Page: “ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ” ຫຼື www.thlaos.edu.la

ເຊິ່ງຮວບຮວມບັນດາຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນລະດັບອາຊີວະສຶກສາຢູ່ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.