ກຳປູເຈຍ ສົ່ງອອກເຂົ້າໄປ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,6%

224

ສຳນັກຂ່າວຊິນຮວາ ລາຍງານໂດຍອ້າງການເປີດເຜີຍຂອງ ທ່ານ ແວງ ສາຄອນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳຂອງກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີ 2020 ຜ່ານມາ ກຳປູເຈຍ ສາມາດສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄປ ສປ ຈີນ ບັນລຸ 289.439 ໂຕນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2019 ທີ່ມີປະລິມານ 248.105 ໂຕນ.

ຂະນະທີ່ ຈີນ ຍັງຄົງເປັນຕະຫຼາດສົ່ງອອກເຂົ້າຂອງ ກຳປູເຈຍ ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໂດຍປະລິມານການສົ່ງອອກເຂົ້າໄປ ຈີນ ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 41,9% ຂອງປະລິມານການສົ່ງອອກເຂົ້າທັງໝົດຂອງປະເທດ ຕາມມາດ້ວຍສະຫະພາບເອີຣົບ ( ອີຢູ ) ປະມານ 203.791 ໂຕນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີຕໍ່ປີ ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 29,5% ຂອງຈຳນວນເຂົ້າສົ່ງອອກທັງໝົດ.

ໃນປີຜ່ານມາ ກຳປູເຈຍ ສົ່ງອອກເຂົ້າທັງໝົດ 690.829 ໂຕນ ໄປຍັງ 60 ປະເທດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2019, ສ້າງລາຍຮັບ 539 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດເຂົ້າເປືອກຂອງກຳປູເຈຍ ໃນປີຜ່ານມາບັນລຸ 11 ລ້ານໂຕນ ເຮັດໃຫ້ກຳປູເຈຍ ມີເຂົ້າເປືອກເຫຼືອໄວ້ບໍລິໂພກປະມານ 5,9 ລ້ານໂຕນ ເມື່ອປ້ອນເຂົ້າໂຮງສີແລ້ວຈະໄດ້ຮັບເຂົ້າສານ ປະມານ 3,7 ລ້ານໂຕນ.