ອີຢູ-ອັງກິດ ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າ ກ່ອນແບຣັກຊິດ

150

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າກັບອັງກິດ ກ່ອນທີ່ອັງກິດຈະພົ້ນສະຖານະພາບການເປັນສະມາຊິກຂອງ ອີຢູ (ແບຣັກຊິດ) ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 31 ທັນວາຈະເຖິງນີ້.

ທ່ານ ນາງ ເອີຊູລາ ຟອນ ເດີ ເລເຢນ ປະທານຄະນະກຳມາທິການເອີຣົບ (EC) ກ່າວວ່າ: ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າກັບອັງກິດທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານ, ໃນທີ່ສຸດກໍສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ໃນວິນາທີສຸດທ້າຍ “ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນທຳທັງສອງຝ່າຍ, ອີກທັງຍັງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຮ່ວມກັນ”.

ການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນພຽງ 1 ອາທິດເທົ່ານັ້ນ ກ່ອນທີ່ອັງກິດຈະພົ້ນສະຖານະພາບສະມາຊິກອີຢູ ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ນີ້ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ລັດຖະສະພາອັງກິດຕ້ອງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ກ່ອນຈະມີຜົນບັງຂັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ; ຂະນະທີ່ ອີຢູ ອາດຈະອອກຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມີຜົນບັງຂັບໃຊ້ຊົ່ວຄາວໄປກ່ອນ ຈົນກວ່າລັດຖະສະພາເອີຣົບຈະລົງມະຕິໃນປີ 2021.

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ ອີຢູ ກັບ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ຍັງສືບຕໍ່ມີສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີຕໍ່ກັນໃນເກືອບທຸກດ້ານ ລວມເຖິງ ການຮ່ວມມືດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກດ, ພະລັງງານ, ຄວາມໝັ້ນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.